Każda przychodnia, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, w jakiej działa, może ubiegać się o...
Prawo.pl
19.09.2012
Zarząd województwa lubuskiego odwołał radę społeczną szpitala wojewódzkiego w Gorzowie...
19.09.2012
Chorym na epilepsję należy zapewnić lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Tak powiedziała prof....
19.09.2012
PharmaExpert podsumowała zmiany na rynku farmaceutycznym w 2012 roku. Jak wynika z analizy,...
19.09.2012
Jak wspierać zdrowie Polaków? Zdrowie publiczne na rzecz zdrowia społeczeństwa to temat spotkania w...
19.09.2012
Prezes NRL zwrócił się do Prezesa NFZ z apelem o podjęcie rozmów na temat ujednolicenia zasad...
19.09.2012
Związek Zawodowy Anestezjologów zaapelował do Ministra Zdrowia o przyśpieszenie prac nad ustaleniem...
19.09.2012
Fundacja Banku Ochrony Środowiska przeprowadziła badanie, z którego wynika, że drugie śniadania w...
19.09.2012
130 litrów zebrał przez pół roku pierwszy w kraju bank mleka kobiecego. Czy za gromadzenie zdrowego...
19.09.2012
Zbyt niskie nakłady na Mazowszu przekładają się wprost na ograniczenie dostępności dla pacjentów....
19.09.2012
Ponad 11 mln zł otrzymał warszawski Wojskowy Instytut Medyczny na zakup sprzętu przeznaczonego na...
PAP
19.09.2012
Minister Bartosz Arłukowicz powołał Marcina Pakulskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego...
18.09.2012
Zakaz używania kolejnych 24 substancji psychoaktywnych wykrytych w dopalaczach wprowadza...
18.09.2012
Na stronie internetowej Polskiej Federacji Szpitali opublikowano stanowisko PFS na temat projektu...
18.09.2012
Agencja Oceny Technologii Medycznych przedstawiła stanowiska w sprawie oceny leków i programów...
18.09.2012
Rząd zamierza pozwolić na uprawę roślin genetycznie zmodyfikowanych. Wychodzi przed szereg, bo...
18.09.2012
Kryzys omija polski rynek żywności dietetycznej i funkcjonalnej. Podobnie ma być w 2013 r.
18.09.2012
Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat związany z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego o...
18.09.2012
Centrum Egzaminów Medycznych opublikowało informacje na temat jesiennego egzaminu LDEP.
17.09.2012
Nowoczesną restaurację dla swoich pacjentów i odwiedzających uruchomiło w poniedziałek Centrum...
17.09.2012
Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję dotyczącą przypadków śmiertelnych zatruć alkoholem...
17.09.2012
Greccy sędziowie i lekarze rozpoczęli w poniedziałek serię - jak zapowiedzieli - długich akcji...
17.09.2012
Lecznice zapożyczają się na procent o wiele wyższy niż ten oferowany przez banki. Samorządy nie...
17.09.2012
Pezydent Komorowski nie podpisał odznaczeń, jakie mieli otrzymać lekarze na gali 35-lecia Centrum...
17.09.2012
Lekarze z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach wszczepili pacjentowi rozpuszczalny stent....
17.09.2012
Około 5-6 tygodni będą musiały pozostać jeszcze w szpitalu czworaczki, które urodziły się w...
17.09.2012
Gdy lekarz odmówi wykonania aborcji ze względu na klauzulę sumienia, to zatrudniająca go placówka...
17.09.2012
Za narażenie sąsiadów na niebezpieczeństwo zakażenia gruźlicą na rok więzienia w zawieszeniu skazał...
15.09.2012
Niemieccy lekarze, którzy prowadzą własne praktyki, opowiedzieli się w referendum za strajkami...
14.09.2012
Wprowadzenie reformy podstawowej opieki zdrowotnej zależy od podwyższenia stawki kawitacyjnej oraz...
14.09.2012