Prawo.pl
Komentarz omawia konsekwencje przekształceń powodujących zmianę pracodawcy dla zatrudnionych w...
27.08.2010
Jakie akty prawne regulują bezpośrednio możliwość reklamy wyrobu medycznego (np. pieluchomajtek) na...
Agnieszka Sieńko
20.08.2010
Komentarz dotyczy podstawowych kwestii związanych z prowadzeniem reklamy porównawczej produktów...
20.08.2010
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska nawiązało stałą współpracę z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu...
19.08.2010
Komentarz omawia biuletyn wewnętrzny jako podstawowe narzędzie komunikacji wewnętrznej szpitala. W...
13.08.2010
Komentarz omawia problem rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych ochrony zdrowia. W...
06.08.2010
Komentarz omawia spółkę partnerską jako organ tworzący niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. W...
30.07.2010
Komentarz omawia pobieranie opłat od pacjenta przez zakład opieki zdrowotnej utworzony przez...
23.07.2010
Komentarz omawia zasady realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w 2010 r. w ramach...
16.07.2010