Czy pielęgniarka szkolna może bez zlecenia lekarskiego podawać uczniom na terenie placówek oświatowo-wychowawczych krople żołądkowe lub miętowe?
Pielęgniarka nie może podać dziecku w szkole ani kropli miętowych, ani kropli żołądkowych bez zlecenia lekarskiego.
Wykaz leków, które pielęgniarka szkolna może podać samodzielnie określa załącznik 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540). Wśród dozwolonych leków nie ma kropli żołądkowych i miętowych.
Pielęgniarka szkolna może podać dziecku Paracetamol. Jest to jedyny dozwolony lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy dopuszczony w szkołach. Może również podać NoSpę, carbo, Neospasminę, herbatę miętową, może wykonać opatrunek (także przy użyciu wody utlenionej). Od kilku lat nie wolno podawać w szkołach kropli miętowych i żołądkowych, chyba, że w szkole jest lekarz i zleci podanie takich kropli. Poza tym rodzice na piśmie muszą wyrażać zgodę na podawanie dziecku leków w szkole, sprawdzanie czystości, fluoryzację i profilaktykę stomatologiczną.
Alicja Brzezińska