Posłowie wiodących partii politycznych debatowali nad projektem dot. Rzeczników: Ubezpieczonych i Praw Pacjenta.
W dniu 18 sierpnia br. Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej wyraziły opinie na temat poselskiego projektu nowelizacji ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, a także ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Platforma i PSL opowiedziały się za projektem zakazującym Rzecznikowi Ubezpieczonych i Rzecznikowi Praw Pacjenta m.in. przynależności do partii politycznej, podczas gdy SLD chce wprowadzić do projektu pewne zmiany. Natomiast „PiS zdecydowanie jest za wstrzymaniem prac".
Wspomniany projekt zakłada m.in., że RU oraz RPP i jego zastępcy „nie będą mogli zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych". Ponadto, „nie będą mogli należeć do partii politycznej, prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z obowiązkami i godnością urzędu".
Więcej na ten temat w artykule „RZ".
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.rynekzdrowia.pl, 18 sierpnia 2011 r.
 
Data publikacji: 19 sierpnia 2011 r.