Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,...
09.12.2014
Ebola nadal szybko szerzy się w zachodniej części Sierra Leone i w lesistym interiorze Gwinei, a do...
09.12.2014
9 grudnia 2014 roku podczas briefingu prasowego władze województwa dolnośląskiego poinformowały o...
09.12.2014
Grupa 30 senatorów złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy rządowy program in...
09.12.2014
142 pacjentów szpitala psychiatrycznego w Międzyrzeczu (Obrzycach) uległo zatruciu pokarmowemu....
09.12.2014
W roku 2014 ofiarami wypadków drogowych zostało 3,3 tysiąca osób, średnio na ich leczenie NFZ wydał...
09.12.2014
Pracodawcy RP alarmują, że prywatni świadczeniodawcy, którzy podpisują umowy na rok 2015 z...
09.12.2014
Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie zdecydowała, że nie...
09.12.2014
Obowiązujące przepisy zezwalają, aby jeden lekarz udzielał świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym...
09.12.2014
W III kwartale 2014 roku oddziały wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 395 postępowań kontrolnych...
09.12.2014
Jedynie u co drugiej osoby, której zlecane jest badanie stężenia lipidów, bezpośrednio we krwi...
09.12.2014
W III kwartale 2014 roku oddziały wojewódzkie NFZ przeprowadziły 189 postępowań kontrolnych...
09.12.2014
Od 2000 roku zdecydowanie spadła liczba osób umierających na malarię, jest też coraz mniej...
09.12.2014
Gęsta sieć aptek w Polsce, swoboda ich tworzenia, rozwój sprzedaży leków poza aptekami i...
09.12.2014
Bułgarski minister zdrowia Petyr Moskow wprowadził od poniedziałku 8 grudnia 2014 zakaz wyjeżdżania...
09.12.2014
Z badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że obecnie częściej niż przed trzynastoma laty...
08.12.2014
Nawet 300 zł dodatkowych kosztów za każdą domową wizytę osoby przypominającej o opóźnieniach w...
08.12.2014
Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiedział zmianę wzoru wniosków o wydanie Europejskiej Karty...
08.12.2014
Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku zdecydował o przeznaczeniu dodatkowej...
08.12.2014
Roszczenia o refundację leków mają charakter gospodarczy i jako takie przedawniają się po trzech...
08.12.2014
Od roku 2015 rodziny wielodzietne będą mogły korzystać ze zniżek i dodatkowych uprawnień, które...
08.12.2014
Zwiększenie wyceny oraz rozszerzenie zakresów pakietów onkologicznych a także wykazu badań...
08.12.2014
Z badania Deloitte wynika, że najważniejsze czynniki związane z ryzykiem utraty reputacji dotyczą...
08.12.2014
Zwiększenie wyceny świadczeń realizowanych w hematoonkologii dziecięcej, hematologii oraz onkologii...
08.12.2014
Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej związanych z diagnostyką i leczeniem onkologicznym w ramach...
08.12.2014
Scanmed Multimedis otworzył oddział opieki dziennej i terapii dla seniorów w centrum medycznym przy...
08.12.2014