Załogi śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w roku 2014 zrealizowały łącznie 8928 lotów, w tym 7737 lotów do wypadków i nagłych zachorowań i 1191 transportów międzyszpitalnych, natomiast załogi samolotów wykonały 542 loty.

Wśród wszystkich wezwań śmigłowców, podobnie jak w ubiegłych latach, dominowały loty do wypadków komunikacyjnych, było ich w 2014 roku 1653. Częste były również wezwania do nagłych zachorowań: udarów (984) czy zawałów mięśnia sercowego (625). 555 razy załogi startowały do osób po upadkach z wysokości, a 450 razy do osób w stanie nagłego zatrzymania krążenia.

Łącznie 18 śmigłowcowych załóg Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (17 stałych i jedna sezonowa) na pokładach statków powietrznych przetransportowało 6820 pacjentów.

Załogi HEMS realizując loty do zdarzeń i transporty międzyszpitalne spędziły w powietrzu 6219 godzin, natomiast załogi samolotowe 849 godzin.

Spośród wszystkich baz Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego najwięcej lotów w minionym roku zrealizowały:

- Warszawa (735) – baza całodobowa,

- Gdańsk (697) – baza dyżurująca w godz. 7-23,

- Szczecin (695) – baza dyżurująca w godz. 7-20,

- Bydgoszcz (459) – baza dyżurująca od wschodu do zachodu słońca, jednak nie wcześniej niż od 7:00 i nie dłużej niż do 20:00.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.lpr.com.pl, stan z dnia 9 stycznia 2015 r.