Od 1 stycznia 2015 roku uległa zmianie kwota ryczałtu za lek recepturowy i wynosi obecnie 8,80 zł. Zmiana wysokości opłaty jest związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2015.

Obecnie wysokość tego wynagrodzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2014 roku ( Dz.U. 2014 poz. 1220) wynosi 1750 zł. 

Kwota ryczałtu za lek recepturowy jest wyliczana na podstawie wysokości najniższego wynagrodzenia. Podstawą prawną jest tutaj art. art.6 ust. 7  ustawy o refundacji leków.