Dotychczasowe przepisy mówią o lokalizacji lądowiska w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego.

Czytaj: Lądowiska przy SOR-ach do końca 2016 r. >>>

W przypadku braku możliwości technicznych spełnienia tych wymagań dopuszczało się większą odległość oddziału od lotniska lub lądowiska pod warunkiem, że oddział zabezpieczy specjalistyczny środek transportu sanitarnego oraz że  czas trwania transportu osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego do oddziału nie przekroczy pięciu minut, licząc od momentu przekazania pacjenta przez lotniczy zespół ratownictwa medycznego do specjalistycznego środka transportu sanitarnego.

Ponieważ wiele szpitali nie jest w stanie spełnić tych wymagań, ze względu na przykład na gęstą zabudowę w okolicy, projekt nowelizacji przepisów dopuszcza funkcjonowanie SOR-u niespełniającego tych wymagań.

Cały tekst: www.gazeta.pl