- Senior-WIGOR to połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Planujemy stworzenie sieci placówek, które mają ułatwić aktywizację osób starszych – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Wieloletni Program Senior-WIGOR to wsparcie gmin w tworzeniu i prowadzeniu Dziennych Domów Senior-WIGOR oraz Klubów Seniora-WIGOR. W pierwszej kolejności powstaną one w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich, o niskich dochodach na jednego mieszkańca i wysokim odsetku osób starszych oraz takich, w których brakuje wsparcia dla seniorów.

Czytaj: Zdrowie w Polityce Senioralnej na lata 2014-2020 >>>

Samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie utworzenia placówki w wysokości do 80 procent całkowitego kosztu realizacji projektu (maksymalnie 100 tys. zł). Dofinansowanie wyposażenia dziennego domu wyniesie do 50 tys. zł oraz do 25 tys. w przypadku klubu.

Będzie można starać się także o dotacje na utrzymanie placówki. Dofinansowanie na działalność bieżącą na jednego uczestnika wyniesie do 200 zł w Dziennym Domu Senior – WIGOR oraz do 150 zł w Klubie Senior – Wigor.

W 2015 roku w ramach Programu powstanie około 100 placówek. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w tym roku przeznaczy na ten cel 20 mln zł. W sumie  do 2020 roku będzie to 360 mln zł.

Dane Eurostatu pokazują, że w 2020 roku osoby po 60. roku życia będą stanowić blisko 25 procent ludności polskiego społeczeństwa, a prognoza ludności na lata 2008–2035 opracowana przez GUS wskazuje, że w najbliższych latach rosnąć będzie liczba  osób najstarszych (tzw. pokolenie stulatków). Szacuje się, że w roku 2030 liczba osób w wieku 85 lat i więcej może sięgać prawie 800 tysięcy.

- W  Polsce mamy coraz więcej emerytów. Ich aktywność nie kończy się jednak wraz z przejściem na emeryturę. Wielu z nich chce się dokształcać, realizować swoje pasje i przede wszystkim ciekawie spędzić czas. Program „Senior-WIGOR” to kolejny z naszych projektów skierowany do osób starszych – powiedział minister Kosiniak-Kamysz.

Program realizowany będzie w latach 2015-2020 jako element Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020.

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej zaprasza do udziału w konsultacjach projektu oraz zgłaszania swoich uwag do 21 stycznia 2015. Treść projektu znaleźć można tutaj>>>

Więcej o polityce senioralnej przeczytać można na stronie www.senior.gov.pl