- Naszym celem jest wspieranie seniorów w prowadzeniu w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia. Chcemy, na ile to możliwe, usuwać przeszkody, które w obecnie wykluczają ich z aktywnego życia społecznego - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Program koncentruje się na ośmiu obszarach dotyczących różnych wymiarów życia seniorów - zdrowie i samodzielność, aktywizacja zawodowa, aktywność edukacyjna, obywatelska, kultura, wolontariat, srebrna gospodarka.

Jednym z głównych priorytetów przedstawionych w dokumencie jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału osób 50+ na rynku pracy. – W Polsce mamy jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia osób w wieku 55-64. Przedłużenie ich aktywności zawodowej ma fundamentalne znaczenie dla całego rynku pracy – podkreśla minister Kosiniak-Kamysz.

Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia oraz rozwój usług medycznych mają wspierać seniorów w jak najdłuższym utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i samodzielności. Dzięki temu będą mogli kontynuować aktywność zawodową, jak i uczestniczyć w wybranych formach życia społecznego.

Specjalnie dostosowana do potrzeb i zainteresowań osób starszych oferta edukacyjna oraz w konsekwencji wzrost ich udziału w różnego rodzaju kursach i zajęciach edukacyjnych to kolejny z celów polityki senioralnej. Jednym ze sposobów ich realizacji  jest wspieranie rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Aktywność obywatelskiej i wolontariat ma wspierać zaangażowanie osób starszych w życie społeczności lokalnych i sprawy kraju, wykorzystanie ich umiejętności i potencjału oraz nabywanie przez seniorów nowych kompetencji. To także sposób na ich integrację z młodszymi pokoleniami.

- Długofalowa Polityka Senioralna ma pomóc osobom starszym poczuć się pełnoprawną grupą społeczną i zapobiegać wykluczeniu społecznemu. Nie możemy sobie pozwolić na zmarnowanie potencjału i wiedzy tak dużej części naszego społeczeństwa – mówi minister Kosiniak-Kamysz.

Magdalena Okoniewska