Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk rozpoczął badania wpływu nowatorskich...
Magdalena Okoniewska
29.06.2016
Pracodawcy RP proponują wzmocnienie prawne ośrodków nadzorujących diagnostykę laboratoryjną, między...
Magdalena Okoniewska
29.06.2016
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do końca czerwca 2016 opublikuje nowe taryfy...
Magdalena Okoniewska
29.06.2016
W kolejnych latach będzie rosło głównie zapotrzebowanie na leki stosowane w chorobach dotykających...
29.06.2016
Bilet na niezwykłą trasę górniczą w Kopalni Soli "Wieliczka" otrzyma każda osoba, która 21 lipca...
29.06.2016
Naczelna Izba Lekarska jest organizatorem programu staży zawodowych dla polskich farmaceutów....
Magdalena Okoniewska
28.06.2016
Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w związku ze zobowiązaniem zapłaty świadczeniodawcom...
28.06.2016
27 czerwca 2016 roku NFZ opublikował zarządzenie, na podstawie którego świadczeniodawcy podstawowej...
28.06.2016
W związku ze wzrostem liczby zgonów na nowotwory, zwłaszcza płuc i oskrzeli, radni Płocka...
28.06.2016
Litewski Sejm przyjął we wtorek 28 czerwca 2016 roku ustawę o sztucznym zapłodnieniu, obierając...
28.06.2016
Należy pilnie przeprowadzić przegląd kosztowy wszystkich procedur onkologicznych - wskazano w...
28.06.2016
Fundacja Rak’n’Roll uruchomiła pilotażowy program „iPoRaku”, który zapewni kompleksową pomoc...
Magdalena Okoniewska
28.06.2016
Przekazany do konsultacji publicznych 21 czerwca 2016 rokuprojekt rozporządzenia ministra zdrowia...
28.06.2016
PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty na Walnym Zgromadzeniu Członków wybrał zarząd w...
Magdalena Okoniewska
28.06.2016
Projekt stworzenia listy bezpłatnych leków dla osób po 75. roku życia może przynieść pewne korzyści...
28.06.2016
Sąd Najwyższy USA unieważnił w poniedziałek 27 czerwca 2016 roku restrykcyjne przepisy stanu Teksas...
28.06.2016
Apel do prezydenta RP, aby nie podpisywał nowelizacji ustawy o działalności leczniczej z 10 czerwca...
28.06.2016
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia dotyczącego nowej listy leków...
27.06.2016
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda w oświadczeniu opublikowanym na stronie...
27.06.2016
Najwyższa Izba Kontroli przekazała między innymi wybranym jednostkom administracji publicznej...
Inny
27.06.2016
Kontrola zarządcza
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia w sprawie ustanowienia profesjonalnego...
27.06.2016
24 czerwca 2016 roku minister Konstanty Radziwiłł podpisał nowe zarządzenie w sprawie zakresu...
27.06.2016
Jedna z piętnastu karetek zakupionych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie...
27.06.2016
Pod hasłem „Zdrowy obywatel, zdrowia Polsk” od 29 do 30 września 2016 roku w Warszawie odbędzie się...
27.06.2016
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 5/D/2016 uchylił decyzję nr 2/WS/2016 z 1 kwietnia 2016...
25.06.2016
Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia (IOWISZ) zracjonalizuje wydawanie...
25.06.2016
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że 23 czerwca 2016, po stwierdzeniu wystąpieniu...
24.06.2016
Nawet co trzeci kleszcz jest nosicielem patogenów wywołujących groźne choroby i tylko wczesna...
24.06.2016
W badaniach Euro Health Consumer Index holenderski system opieki zdrowotnej jest uznawany za...
24.06.2016