Według badań CBOS, znacznie częściej niż pozostali pozytywne zdanie o funkcjonowaniu NFZ mają osoby powyżej 65 roku życia (44 procent), emeryci (43 procent) i renciści (53 procent). CBOS ocenia, że być może za wzrostem zadowolenia z tej instytucji stoi zniesienie opłat za niektóre leki dla osób starszych. Projekt Leki 75+ wszedł w życie 1 września 2016 roku, a jego głównym celem jest poprawa warunków materialnych osób starszych, które dotychczas były obciążone znacznymi wydatkami na lekarstwa.

Jak wynika z badań CBOS, od roku obserwowany jest także wzrost notowań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który od lutego 2016 roku ma nową prezes. Od marca 2016 roku o 5 punktów procentowych wzrosło zadowolenie z funkcjonowania tej instytucji (do 39 procent), co jest najwyższym wynikiem od 2011 roku. Jednocześnie spadł udział ocen negatywnych (o 3 punkty, do 43 procent) i odsetek uchylających się od odpowiedzi (18 procent).

W ocenie CBOS, aprobata zdecydowanie przewyższa krytykę ZUS wśród badanych w wieku powyżej 65 lat, emerytów i rencistów oraz osób praktykujących wiarę kilka razy w tygodniu. Relatywnie najczęściej dezaprobatę wyrażają osoby najmłodsze (od 18 do 24 lat), pracownicy usług i administracyjno-biurowi oraz zatrudnieni w sektorze prywatnym poza rolnictwem. 

Nieznacznie pogorszyły się w ciągu ostatniego pół roku oceny Rzecznika Praw Obywatelskich, choć nadal jego praca ma zdecydowanie więcej zwolenników niż krytyków. Prawie połowa badanych (45 procent) nie ma zdania na temat działalności RPO i niemal tyle samo (42 procent) pozytywnie wypowiada się o jego pracy.

Zakończenie realizacji wrześniowego badania zbiegło się w czasie z nagłośnieniem przez media informacji, że Sejm odrzucił sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli. Instytucję tę prawie tyle samo osób ocenia pozytywnie, ile nie ma o niej zdania (42 procent). Niezadowolenie z działalności NIK wyraża 14 procent badanych. Mimo odrzucenia sprawozdania NIK za zeszły rok nieznacznie wzrosło, w stosunku do marca 2016 roku, zadowolenie z działania tej instytucji (o 2 punkty procentowe) i o tyle samo spadł udział niezadowolonych.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 8-15 września tego roku na liczącej 981 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (pap)