Jak podał rzecznik prasowy uczelni Marek Kiczka, z badań akademickiego biura karier, którego celem jest m.in. badanie losów absolwentów wynika, że większość z nich w ciągu roku od ukończenia studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym znajduje pracę. "Ponad 85 proc. to osoby aktywne zawodowo. W sektorze finansów i bankowości pracuje ok. 31 proc., w handlu - 22 proc., w administracji - 14,2 proc." - poinformował rzecznik.

Od lat najbardziej obleganym kierunkiem na tej uczelni są finanse i rachunkowość. W ubiegłym roku na studia I stopnia (stacjonarne) przyjęto ponad 600 studentów. "Na jedno miejsce w zeszłorocznej rekrutacji przypadało tam blisko 2,3 kandydata. Średnio o jedno miejsce na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach ubiegało się 1,6 kandydata" - poinformował Kiczka. Jak dodał, w ostatnich latach "nie było potrzeby organizowania na uczelni drugiego naboru na studia".

Zobacz: Absolwenci śląskich uczelni bez trudu znajdują pracę 

W roku akademickim 2015/2016 uczelnia poszerzy swoją ofertę m.in. o nowy wydział w Rybniku. Łącznie będzie 18 kierunków.
W październiku, pierwsi studenci rozpoczną w Rybniku studia na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji. "Przygotowano dla nich nowy kierunek o profilu praktycznym – finanse i rachunkowość. Na kierunku oferowane są dwie nowe unikalne specjalności: rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw (rachunkowość MSP) oraz inwestycje przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (inwestycje PGD)" - poinformował Kiczka.

Uczelnia podkreśla, że przygotowany dla potrzeb rybnickiego wydziału nowy kierunek "jest szczególnie pożądany przez przedsiębiorców". "Dzięki temu rybnicki wydział Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ma szansę stać się nie tylko lokalnym ośrodkiem naukowo - dydaktycznym, ale również platformą współpracy społecznej i gospodarczej" - zaznaczono.

Nowe propozycje pojawią się od października również na Wydziale Informatyki i Komunikacji. "Uruchamiamy dwie unikatowe na Śląsku specjalizacje: gry i aplikacje mobilne, które maja przygotować specjalistów do dynamicznie rozwijającego się sektora przemysłów kreatywnych (zwłaszcza na Śląsku) oraz analizę dużych zbiorów danych, przygotowujących specjalistów wyposażonych w umiejętności rozumienia zjawisk ekonomicznych, w oparciu o zgromadzone dane (tzw. big data) - dla dynamicznie rozwijającego się sektora analityki biznesowej" - poinformowano.

Studia na Wydziale Informatyki i Komunikacji, jak podkreśla uczelnia, "mają charakter praktyczny", co oznacza m.in. obowiązkową trzymiesięczną praktykę oraz zaangażowanie do prowadzenia zajęć - specjalistów z wiodących firm.
Nowe specjalności uruchamia też m.in. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Na kierunku finanse i rachunkowość będą to specjalności menedżera bankowego, specjalisty bankowego oraz controlling.

Obecnie w Uniwersytecie Ekonomicznym studiuje ponad 11 tys. osób. (PAP)