Myśleć jak sąd to umieć ocenić wszystko z perspektywy sądu. Sąd nie zna sprawy od początku, bo nie...
Konrad Kuć
26.12.2014
Studenci, którzy są twórcami, współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego zgłoszonego do ochrony...
Konrad Kuć
26.12.2014
Wydarzenia
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - jako członek największego w UE konsorcjum Innolife - został...
Konrad Kuć
26.12.2014
Budujemy renomowany ośrodek kształcący kadry dla międzynarodowego biznesu mówi dr Irena Tomys,...
Konrad Kuć
25.12.2014
Duży nakład nauki czy przeciągające się w nieskończoność zajęcia powodują, że studenci mają...
Konrad Kuć
25.12.2014
Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński znalazły się w dziesiątce najlepszych uczelni z...
Konrad Kuć
25.12.2014
Wyrastające jak grzyby po deszczu stoiska, na których można nabyć żywego karpia, nieuchronnie...
Ewa Kapusta
23.12.2014
Jeśli sąd uwzględni skargę na błędny sposób liczenia punktów na liście kwalifikacyjnej, kandydat na...
23.12.2014
Posiadanie ściąg w trakcie egzaminu wstępnego ma ścisły związek ze sferą wykonywania przez...
Konrad Kuć
23.12.2014
Październikowa nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym przyjęła trzyletni okres terminu...
Konrad Kuć
23.12.2014
Wystartował nowy, udoskonalony program LEX Student Prawa. Ten sprofilowany e-produkt z bogatą bazą...
Konrad Kuć
22.12.2014
Koło naukowe prawa konkurencji i regulacji sektorowych Ius Publicum działającego na wydziale prawa...
Konrad Kuć
22.12.2014
Wydarzenia
W 2015 roku zmniejszeniu ulegnie nabór na uczelnie wojskowe. W roku akademickim 2015/2016 indeks na...
Konrad Kuć
21.12.2014
Młodzi Polacy odnoszą sukcesy w arbitrażu. Pokonali nawet studentów Harvardu w prestiżowym,...
Konrad Kuć
21.12.2014
Uniwersytet w Białymstoku (UwB) powoła w styczniu spółkę, która będzie się zajmować komercjalizacją...
Konrad Kuć
21.12.2014
Zespół z Uniwersytetu Loranda Eötvösa z Budapesztu zwyciężył w drugiej edycji międzynarodowego...
Konrad Kuć
21.12.2014
Wydarzenia
Blisko 27 mln zł unijnego dofinansowania otrzymał Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na...
Konrad Kuć
20.12.2014
Szczecińska Akademia Morska ma nowe budynki. Zabudowania byłego Zespołu Szkół Technicznych i...
Konrad Kuć
20.12.2014
15 studentów z woj. śląskiego odebrało w piątek w Katowicach stypendia Śląskiego Funduszu...
Konrad Kuć
20.12.2014
Wydarzenia
Twoja przyszłość w świecie prawników pod takim hasłem odbył się zorganizowany 9 grudnia na...
Konrad Kuć
19.12.2014
40 proc. nieruchomości PAN i jej instytutów zakwalifikowano jako nieruchomości zbędne -...
Konrad Kuć
19.12.2014
Koło naukowe prawa konstytucyjnego Constitutio pod patronatem Podkarpackiego Centrum Edukacji...
Konrad Kuć
19.12.2014
Wydarzenia
Sejm przyjął budżet na rok 2015. Jego wygraną jest nauka, na którą rząd zwiększy nakłady o 690...
Konrad Kuć
18.12.2014
Historycy z Uniwersytetu Wrocławskiego i Ośrodka Pamięć i Przyszłość przygotowują wystawę, która w...
Konrad Kuć
18.12.2014
Wydarzenia
Bez wniosku i zgody studenta dziekan nie może wyznaczyć indywidualnej organizacji studiów orzekł...
Konrad Kuć
18.12.2014
Ponad 43 proc. pracowników naukowych w Europie w ciągu ostatnich trzech lat nie opublikowało żadnej...
Konrad Kuć
17.12.2014
Koło naukowe Utriusque Iuris jest organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej za zakresu...
Konrad Kuć
17.12.2014
Wydarzenia
Pięciuset czterdziestu ośmiu aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie złożyło...
Konrad Kuć
17.12.2014
Unia Europejska, w tym i Polska postawiły na innowacyjność, której nie ma bez nauki - mówiła...
Konrad Kuć
17.12.2014
Kontrola NIK przeprowadzona w Uniwersytecie Zielonogórskim (UZ) wykazała, że niepokojąco wzrasta...
Konrad Kuć
16.12.2014