Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie w sprawie aplikanta adwokackiego, który nie zgadzał się z decyzją Okręgowej Rady Adwokackiej (ORA) dotyczącej skreślenia go z listy korporacyjnej.

W swojej skardze przekonywał, że okręgowa rada adwokacka źle zastosowała przepis art. 79 ust. 2 prawa o adwokaturze. Zgodnie z przepisami aplikanta można usunąć z listy w okresie pierwszych dwóch lat aplikacji, jeżeli ORA uzna, że nie nadaje on się do wykonywania zawodu.
 
Problem polega na tym, że aplikant adwokacki powtarzał rok. Nie zakończył więc dwóch lat szkoleniowych aplikacji. Gdy powtarzał rok, nie zaliczył ponownie kolokwiów, co okręgowa rada adwokacka uznała za wystarczające do stwierdzenia jego nieprzydatności do wykonywania zawodu adwokata.
 
 
Magdalena Bosakirska, sędzia sprawozdawca podkreślała, że w art. 79 ust. 2 chodzi o pierwsze dwa lata szkolenia, a nie o lata kalendarzowe. Jeśli więc ktoś powtarza pierwszy rok, nadal jest na pierwszym roku i nie może liczyć na ochronę przez skreśleniem.
 
Sygnatura akt: II GSK 1351/13
Źródło: Rzeczpospolita