Do egzaminu notarialnego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 425 osób w tym:

- 181 osób, które ukończyły aplikację notarialną w dniu 30 czerwca 2014 r.;
- 171 osób, które ukończyły aplikację notarialną w latach poprzednich;
- 73 osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż po odbyciu aplikacji notarialnej (art. 12 §  2 i 2a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie).
 
 
Najsłabiej poszło w Warszawie. Tu zdało bowiem tylko 18 ze 120 kandydatów, czyli zaledwie 15 proc.

– Wyniki nie są ostateczne – podkreśla Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości. – Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu przysługuje odwołanie do komisji odwoławczej. Po ubiegłorocznym egzaminie uwzględniono co czwarte – informuje.

Przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej na spotkaniu z dziennikarzami oceniali, że przyczyną słabych wyników może być m.in. zbyt duża liczba osób, które odbywają aplikację w trybie pozaetatowym. Joanna Greguła, rzecznik KRN, mówiła m.in., że udział raz w tygodniu w praktycznych zajęciach w kancelarii to może być za mało, by dobrze przygotować się do egzaminu. W stolicy sporo aplikantów odbywa szkolenie właśnie w tym trybie.

Dyrektor Kujawa mówi tymczasem, że oceniając tegoroczne wyniki, trzeba brać pod uwagę strukturę grupy zdających. Spośród 425 osób tylko 181 skończyło aplikację w 2014 r.
 

Zdecydowanie lepsze wyniki na poziomie 50 % uzyskały osoby, które ukończyły aplikację notarialną w dniu 30 czerwca 2014 r. W przypadku osób, które ukończyły aplikację w latach ubiegłych, pozytywny wynik uzyskało 17 % zdających. Natomiast spośród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji notarialnej, pozytywny wynik uzyskało 19 % zdających.

Zobacz: Samorząd notarialny nie utrudni drogi do zawodu>>>

Wyniki egzaminu notarialnego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:

- w Gdańsku do egzaminu przystąpiły 54 osoby, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 21 osób (tj. ok. 39% zdających),
- w Katowicach do egzaminu przystąpiło 40 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 12 osób (tj. ok. 30% zdających),
- w Krakowie do egzaminu przystąpiło 48 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 16 osób (tj. ok. 33% zdających),
- w Krakowie (nr 2) do egzaminu przystąpiły 44 osoby, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 12 osób (tj. ok. 27% zdających),
- w Poznaniu do egzaminu przystąpiło 37 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskały 22 osoby (tj. ok. 59% zdających),
- w Poznaniu (nr 2) do egzaminu przystąpiło 36 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 12 osób (tj. ok. 33% zdających),
- w Warszawie do egzaminu przystąpiło 41 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 5 osób (tj. ok.12% zdających),
- w Warszawie (nr 2) do egzaminu przystąpiło 41 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 5 osób (tj. ok. 12% zdających),
- w Warszawie (nr 3) do egzaminu przystąpiło 38 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 8 osób (tj. ok. 21% zdających),
- we Wrocławiu do egzaminu przystąpiło 46 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 20 osób (tj. ok. 43% zdających).

Źródło: ms.gov.pl