Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłosiła właśnie wyniki pierwszego etapu konkursu na aplikację ogólną, która jest początkiem aplikacji specjalistycznych: prokuratorskiej i sędziowskiej.

 

Zobacz: Absolwent traci ubezpieczenie zdrowotne po obronie pracy dyplomowej>>>

7 października o godz. 10 rozpoczynał się w Warszawie na sali Warszawskiego Centrum EXPO XXI pierwszy etap szóstego konkursu na aplikację ogólną. Udział zadeklarowało 1,7 tys. osób. W pierwszym etapie kandydaci musieli rozwiązać test złożony z 150 pytań. Jednym z warunków przejścia do drugiego etapu było udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 123 pytania. Do II etapu zakwalifikowało się 385 osób (przystąpiło 1617).
 
Najwyższa liczba punktów za test to 144 pkt (taki wynik uzyskały trzy osoby, następnie 142 pkt (dwie kandydatki i jeden kandydat), 141 pkt (dwie osoby). Najmniejsza ilość punktów wyniosła 48 pkt.
 
 
Drugi etap konkursu odbędzie się 28 października w Warszawie. Na pierwszą część sprawdzianu pisemnego składają się trzy kazusy: z prawa karnego, cywilnego i publicznego. Za każde zadanie można otrzymać od 0 do 25 pkt, a każdą pracę ocenią dwaj niezależni członkowie komisji. Część druga to praca sprawdzająca umiejętność argumentacji prawniczej, kwalifikowania stanów faktycznych, a także znajomość zasad wykładni. Liczba punktów przyznanych za pracę pisemną jest średnią obu ocen. O przyjęciu na listę przyjętych na aplikację ogólną zadecyduje suma punktów z obydwu etapów. 
Źródło: Rzeczpospolita