Horyzont 2020 to unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego siedmioletni budżet na lata 2014-2020 wyniesie prawie 80 mld euro. Komisja Europejska podsumowała już rezultaty pierwszych 37 jego konkursów.

"Wskaźnik sukcesu dla Polski (stosunek liczby wniosków finansowanych do liczby wniosków złożonych) to 15,8 proc. i jest on 2 proc. większy niż średnia dla Unii Europejskiej. Na 800 projektów, które zostały skierowane do dofinansowania, polscy naukowcy są zaangażowani w 127" - poinformowało  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 11 projektach realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 polscy badacze są koordynatorami.
 
 
"Jestem zachwycona tą wiadomością. Wcześniej mieliśmy bardzo niskie wskaźniki udziału i sukcesu w konkursach. To jest najlepsza droga do umiędzynarodawiania polskiej nauki, ale też pozyskiwania nowych funduszy i uczestnictwa w nowych inicjatywach. To znaczy, że nie tylko uczestniczymy w konkursach, ale udaje się nam w nich wygrywać. Zaczynamy posiadać umiejętności zdobywania grantów. To uczestnictwo jest wspaniałą zapowiedzią na najbliższe pięć lat" - powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.
 
Zaznaczyła, że również bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się - realizowany w ramach Horyzontu 2020 - program Teaming. W jego ramach najlepsze polskie instytucje naukowe mają szansę na partnerstwo strategiczne z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie. "To są duże projekty międzynarodowe łączące najwyższej jakości ośrodki zagraniczne z ośrodkami polskimi. Ministerstwo dało poparcie już 11 takim projektom. Tutaj też widać tę dużą chęć i wolę uczestniczenia w konkursach unijnych" - powiedziała Kolarska-Bobińska.
 
Zaznaczyła, że szeroki udział polskich naukowców w pierwszych konkursach programu Horyzont 2020 oznacza sukces "Paktu dla Horyzontu 2020". Dokument, który miał zmobilizować polskich badaczy, aby skuteczniej sięgali po środki Unii Europejskiej w maju 2014 roku przygotował resort nauki. Podpisało się pod nim ponad 340 polskich instytucji naukowych. "Widać, że uczelnie, jednostki naukowe i wydziały nie potraktowały go zdawkowo i grzecznościowo, ale naprawdę podejmują działania, aby sięgać po środki unijne" - oceniła w rozmowie z minister nauki.
 
Przypomniała, że w całej Polsce rozpoczyna się szereg konferencji regionalnych, których zadaniem będzie informowanie o zasadach udziału w konkursach programu Horyzont 2020. "Naszym celem jest zwiększenie udziału naukowców z mniejszych ośrodków, którzy dotychczas w konkursach nie uczestniczyli" - podkreśliła Kolarska-Bobińska.
 
 
Program Horyzont 2020 zastąpił tzw. 7. Program Ramowy ds. badań, którego budżet na lata 2007-2013 wynosił 53 mld euro, a w którym polscy naukowcy wypadli bardzo słabo. Biorąc pod uwagę liczbę projektów zrealizowanych z 7 PR oraz kwotę uzyskanego dofinansowania, byliśmy na 13.-14. miejscu w Unii Europejskiej. Choć Polska ma 64 tys. naukowców, tylko 2 proc. z nich było zaangażowanych w projekty 7 PR.
 
PAP,Ewelina Krajczyńska