Ambasador Polski w Lizbonie Bronisław Misztal powiedział, że Polska i Portugalia już w ub. roku uzgodniły wstępne zasady pogłębienia współpracy naukowej pomiędzy polskimi i portugalskimi uczelniami technicznymi.

O formach tej współpracy od niedzieli rozmawiało w Portugalii 42 rektorów wyższych polskich uczelni technicznych. Polskiej stronie podczas rozmów przewodniczył prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej, z kolei portugalskiej - prof. Joaquim Mourato, szefujący Radzie Koordynującej Uczelni Technicznych w Portugalii (CCISP).
 
 
"Trzydniowy cykl konferencji w Portugalii wpisuje się w realizację postanowień parafowanego w ub. roku w Opolu porozumienia o współpracy pomiędzy Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) a Radą Koordynującą Uczelni Technicznych w Portugalii. Dokument dotyczy głównie wymiany naukowców w ramach programów zaawansowanych technologii oraz planów wprowadzenia podwójnego dyplomowania" - dodał Misztal.
 
"Ważnym elementem zawartego dziś porozumienia jest stworzenie warunków do zainicjowania związków polskiej i portugalskiej nauki z przemysłem w celu finansowania badań naukowych" - wyjaśnił ambasador.
 
Zdaniem dyplomaty, obie strony zadeklarowały chęć pogłębionej współpracy w dziedzinie badań naukowych i wspólnego tworzenia centrów doskonałości.
 
"Rozpoczęto również rozmowy na temat zacieśnienia współpracy pomiędzy Iberyjskim Instytutem Nanotechnologii w Bradze a wydziałem nanotechnologii na Politechnice Wrocławskiej" - dodał Misztal.
 
 
Cykl konferencji z udziałem polskich rektorów uczelni technicznych prowadzony jest m.in. na politechnikach w Viana do Castelo i Leirii, a także na uniwersytecie w Porto. W niedzielę w Viana do Castelo polscy rektorzy spotkali się też z władzami Związku Miast Północnej Portugalii.
 
W poniedziałek wieczorem w spotkaniu polskich i portugalskich rektorów w rezydencji ambasadora RP w Lizbonie uczestniczył minister oświaty Nuno Crato.
Marcin Zatyka (PAP)