Jak poinformowała koordynatorka ds. polskich studentów i marketingu niemieckiej uczelni Agnieszka Schmid, impreza w budynku Auditorium Maximum przy ulicy Logenstrasse 2 we Frankfurcie nad Odrą odbędzie się w całości w języku polskim. Dodała, że dotychczas zgłosiło się ponad 370 zainteresowanych z Polski.

„Profesorowie zaprezentują w formie wykładów trzy wydziały uczelni – prawo, kulturoznawstwo oraz ekonomię, a także Collegium Polonicum i kierunki studiów: 11 licencjackich i 19 magisterskich. W szczególności omówiona zostanie oferta skierowana specjalnie do polskich kandydatów, tj. Prawo polskie i niemieckie czy Germanistyka międzykulturowa” - powiedziała Schmid.

Zobacz: Powtarzanie roku nie chroni przed skreśleniem z listy aplikantów>>>

Dodała, że studenci Viadriny pokażą także przyszłym koleżankom i kolegom kampus, bibliotekę uniwersytecką i miasto oraz bazę dydaktyczną frankfurckiego uniwersytetu.

„Przy wspólnym obiedzie, na który Viadrina zaprosi do stołówki uczelnianej, będzie można porozmawiać i się poznać. A ten, kto zdecyduje się na rekrutację na Viadrinę, będzie mógł też starać się o przyznanie jednego ze stypendiów startowych, jakie uczelnia oferuje jedynie polskim studentom” - dodała Schmid.

Uniwersytet Europejski Viadrina został założony w 1991 roku z myślą o stworzeniu uczelni wyższej pozwalającej zbliżyć do siebie młodych ludzi z całego świata. Z tego też powodu społeczność studencka uczelni ma międzynarodowy charakter.

Zobacz: Niska demografia zachwieje szkolnictwem wyższym>>>

Uczelnia specjalizuje się w dyscyplinach humanistycznych na trzech wydziałach: Prawa, Ekonomii i Kulturoznawstwa. Oferuje studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie, a także prowadzi Centrum Języków Obcych.

Uniwersytet z Frankfurtu nad Odrą od ponad 20 lat ściśle współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a ich wspólną placówką naukowo-badawczą jest Collegium Polonicum w Słubicach - bliźniaczym mieście dla Frankfurtu nad Odrą. (PAP)