21 firm zainteresowanych odcinkiem S5 Poznań – Wronczyn

Zamówienia publiczne

21 firm chce budować 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na odcinku od poznańskiego węzła autostradowego Głuchowo do Wronczyna podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i...

06.12.2013

PARP zaprasza na seminarium o PPP

Zamówienia publiczne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Instytutem PPP organizują cykl seminariów regionalnych poświęconych tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego. Pierwsze spotkanie odbędzie się w...

05.12.2013

Przetarg na budowę kolejnych odcinków S17

Zamówienia publiczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę kolejnych dwóch odcinków drogi ekspresowej S17 pomiędzy Warszawą a Lublinem o łącznej długości 25,2 km. Oba odcinki znajdują...

05.12.2013

GDDKiA szuka wykonawcy obwodnicy Inowrocławia

Zamówienia publiczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę obwodnicy Inowrocławia w ciągu dróg krajowych nr 15 i 25. Trasa o długości blisko 19 km ominie miasto od wschodu i znacznie...

05.12.2013

Prezydent podpisał nowelizację o podwykonawcach

Zamówienia publiczne

Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych dotycząca podwykonawstwa w zamówieniach publicznych została podpisana przez Prezydenta i czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

05.12.2013

Nowelizacja o podwykonawcach wprowadza wiele formalności

Zamówienia publiczne

Na gruncie nowelizacji Prawa zamówień publicznych dotyczącej podwykonawców, wykonawcy będą musieli przedstawiać zamawiającym projekty umów ze wszystkimi podwykonawcami. Eksperci podkreślają, że...

05.12.2013

Podpisano umowę na remont drogi koło Kętrzyna

Zamówienia publiczne

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego podpisał umowę na modernizację drogi wojewódzkiej w okolicach Kętrzyna. Umowa ma wartość 23 mln zł. Dzięki tej inwestycji z Mazur łatwiej będzie dojechać do...

05.12.2013

WSA: instytut badawczy to nadal zamawiający

Zamówienia publiczne

Sam fakt wyłączenia instytutów badawczych poza sektor finansów publicznych nie jest równoznaczny z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeżeli instytut...

04.12.2013

Czy wadium wniesione w euro należy zwrócić w złotówkach?

Zamówienia publiczne

Jeśli w ramach przetargu, wykonawca zagraniczny wpłacił wadium w euro na rachunek złotówkowy wskazany przez zamawiającego (polski bank dokonał przeliczenia walut), to czy zwrot wadium ma się odbyć w...

03.12.2013

PiS: wniosek do NIK w sprawie zakupu Pendolino

Zamówienia publiczne

Klub PiS złożył we wtorek wniosek do Najwyższej Izby Kontroli, aby zbadała okoliczności zakupu pociągów Pendolino. Mogło dojść do korupcjogennego postępowania, państwo nie nadzorowało należycie...

03.12.2013

Poznański przetarg na wywóz odpadów unieważniony

Zamówienia publiczne

Związek międzygminny, odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów w Poznaniu i okolicznych gminach, unieważnił przetarg w 6 z 22 sektorów. Firma, która wygrała postępowanie nie spełniła określonych w...

03.12.2013

17 firm chce budować odcinek S8 Mężenin-Jeżewo

Zamówienia publiczne

17 firm chce budować odcinek S8 Mężenin - Jeżewo (Podlaskie) na trasie Białystok-Warszawa - podała w poniedziałek po otwarciu ofert Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

03.12.2013

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do dialogu

Zamówienia publiczne

Departament Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości poinformował, że prowadzi dialog techniczny, poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie...

02.12.2013