Rynek zamówień publicznych stale rośnie

Zamówienia publiczne

Dane za 2013 r. pokazują, że po raz pierwszy od dwóch lat odnotowano wzrost rynku zamówień publicznych w stosunku do poprzedniego roku. Ów wzrost wyniósł aż 143, 2 mld zł - informuje Dziennik Gazeta...

22.07.2014

Wadliwa SIWZ nie może obciążać wykonawcy

Zamówienia publiczne

Jeśli zapisy SIWZ wprowadziły wykonawców w błąd, czego efektem mogło być nawet odrzucenie oferty, to obowiązkiem zamawiającego jest podjęcie starań w celu usunięcia skutków takiej sytuacji i...

21.07.2014

KIO rozstrzyga spory pod presją czasu

Zamówienia publiczne

Krótki czas trwania postępowań jest bez wątpienia atutem Izby. Pojawią się jednak głosy, iż presja czasu wpływa negatywnie na jakość postępowania dowodowego donosi Dziennik Gazeta Prawna.

21.07.2014

Przesłankę wykluczenia należy interpretować ściśle

Zamówienia publiczne

Przepis art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p. nie pozwala na wykluczanie wykonawców, jeśli udział w przetargu nie utrudni uczciwej konkurencji. Co istotne, ciężar dowodowy w tym zakresie spoczywa na...

18.07.2014

KIO: warunki przetargu pocztowego ZUS są prawidłowe

Zamówienia publiczne

KIO uznała, że wymóg w specyfikacji ZUS, zgodnie z którym placówka operatora pocztowego musi zapewniać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, jest zgodny z prawem....

18.07.2014