Miliardowe inwestycje komunikacyjne procentują

Zamówienia publiczne

Gigantyczne pieniądze przeznaczone na rozwój komunikacji miejskiej w polskich miastach procentują. Dzięki finalizacji największych przetargów ogromny potencjał komunikacyjny ma bez wątpięnia...

16.01.2015

Jeden przetarg blokuje zakończenie budowy Term Warmińskich

Zamówienia publiczne

Do zakończenia budowy Term Warmińskich wciąż brakuje firmy, która ma wykonać tzw. niskoprądowe prace elektryczne. Inwestorowi, czyli starostwu w Lidzbarku Warmińskim, po kilku miesiącach udało się za...

15.01.2015

MON kupuje bezzałogowe systemy powietrzne

Zamówienia publiczne

Wojsko zamierza kupić bezzałogowe systemy powietrzne klas taktycznej i mini; ogłoszenie o zamówieniu opublikował w czwartek Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej.

15.01.2015

Nierzetelnego wykonawcę można usunąć z przetargu

Zamówienia publiczne

Przesłanki wykluczenia nierzetelnego wykonawcy z przetargu publicznego muszą zostać spełnione kumulatywnie. Brak spełnienia chociażby jednej z nich stanowi o niedopuszczalności wykluczenia wykonawcy...

15.01.2015

Podpisano umowę na nadzór budowy obwodnicy Kłodzka

Zamówienia publiczne

Opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę z konsorcjum Lafrentz-Polska z Poznania (lider konsorcjum) oraz Inwest-Complex z Gliwic na pełnienie nadzoru nad...

15.01.2015

Niedługo otwarcie ofert w przetargu na budowę odcinka POW

Zamówienia publiczne

Już 15 stycznia br. nastąpi otwarcie ofert w przetargu na budowę jednego z odcinków południowej obwodnicy Warszawy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych o łącznej wartości ok. 6,7 mld zł -...

14.01.2015

Pełnomocnictwo powinno zawierać numer PESEL pełnomocnika

Zamówienia publiczne

Jakie dane pełnomocnika musi zawierać pełnomocnictwo złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Czy dane takie jak miejsce zamieszkania pełnomocnika, seria i numer jego dowodu...

14.01.2015

Zamawiający zatrzyma wadium tylko wybranemu wykonawcy

Zamówienia publiczne

Wprowadzenie przesłanki warunkującej zatrzymanie wadium od faktu, iż naganne działanie wykonawcy doprowadziło do uniemożliwienia wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, nie tylko istotnie zmienia...

14.01.2015

Wykonawca obwodnicy Hrubieszowa zarzuca oszustwo GDDKiA

Zamówienia publiczne

Firma Dromet Częstochowa chce prokuratorskiego śledztwa ws. niedokończonej budowy obwodnicy Hrubieszowa (Lubelskie). Uważa, że została oszukana przez GDDKiA. Dyrekcja odpiera zarzuty; twierdzi, że...

13.01.2015

Podpisano umowę na budowę obwodnicy Chrzanowa

Zamówienia publiczne

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podpisał kontrakt z włoską spółką Pavimental na budowę obwodnicy Chrzanowa. Wartość tej inwestycji to ponad 13 mln zł - donosi portal wnp.pl.

13.01.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski