Odpisy aktów stanu cywilnego będą wydawane szybciej

Samorząd terytorialny

Odpisy aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu mają być wydawane szybciej, a praca urzędów stanu cywilnego, szczególnie w dużych miastach, ma być sprawniejsza. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji...

10.05.2016

Stolica: powstaje siedem stref postojowych kiss&ride

Samorząd terytorialny

W Warszawie powstaje siedem pilotażowych stref postojowych typu kissride. Umożliwiają one legalne zatrzymanie się na czas do dwóch minut; tworzone są z myślą o kierowcach odwożących pasażerów do...

10.05.2016

Warszawa szuka nowego operatora systemu rowerów miejskich

Samorząd terytorialny

100 nowych wypożyczalni, w tym dziesięć z rowerami elektrycznymi i 1,5 tys. rowerów więcej tak od 2017 r. ma wyglądać system wypożyczalni miejskich rowerów Veturilo. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił...

10.05.2016

Planowanie przestrzenne na obszarze metropolitalnym

Samorząd terytorialny

Związki metropolitalne zostały wyposażone w możliwość kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze metropolitalnym. Narzędziem realizacji polityki przestrzennej przez związek...

10.05.2016

Miasta chcą wyższych kar za nieopłacone parkowanie

Samorząd terytorialny

Związek Miast Polskich proponuje podwyższenie kar za nieopłacony parkomat i powrót do traktowania strefy płatnego parkowania jako obszaru, bez obowiązku jego oznaczania informuje dziennik...

10.05.2016

Poznań przyjmie 12 rodzin z ukraińskiego Mariupola

Samorząd terytorialny

12 rodzin, które z powodu zagrożenia działaniami wojennymi wyjechały z Mariupola, przyjedzie w czerwcu i lipcu do stolicy Wielkopolski. Władze Poznania zadeklarowały, że zapewnią im mieszkania oraz...

10.05.2016

Wybrano operatora centrum kongresowego w Jasionce

Samorząd terytorialny

Prawie 47 mln zł zapłaci samorząd województwa podkarpackiego spółce, które będzie operatorem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego (CWK) w podrzeszowskiej Jasionce. Umowa podpisana została na 15 lat.

10.05.2016

Enea chce inwestować w radomskie ciepłownictwo

Samorząd terytorialny

Enea chce zainwestować w radomskie ciepłownictwo - prezes koncernu złożył propozycję współpracy lokalnym władzom. Prezydent Radomia zapowiedział, że miasto będzie szukać biznesowego partnera, bo...

10.05.2016

Eksperci RPO podpowiedzą, jak opiekować się seniorami

Samorząd terytorialny

Publikację ze wskazówkami, jak społeczności lokalne i samorządy mogłyby w większym stopniu angażować się w opiekę nad osobami starszymi w ich środowiskach i miejscach zamieszkania, przygotowują...

10.05.2016