Komisarz wyborczy w Elblągu wydał postanowienia o odrzuceniu sprawozdań finansowych, złożonych przez trzy komitety wyborcze wyborców: KWW Elbląskiego Komitetu Obywatelskiego, KWW Wolny Elbląg i KWW Partia Elblążan - poinformowała PAP elbląska delegatura Krajowego Biura Wyborczego.

Komisarz przyjął sprawozdania z wydatków poniesionych na kampanię wyborczą przez osiem pozostałych komitetów, które startowały w czerwcowych wyborach władz miasta. Są to komitety wyborcze: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, Ruch Palikota Elbląg+, SLD, PO i PiS oraz komitety wyborcze wyborców: Witolda Wróblewskiego, Naszą Partią jest Elbląg oraz Elbląg to My.

"Powodem decyzji o odrzuceniu trzech sprawozdań nie było przekroczenie przez te komitety dozwolonego limitu wydatków na kampanię wyborczą, ale błędy formalne" - powiedział PAP dyrektor elbląskiej delegatury KBW Adam Okruciński.

Jak zastrzegł, pełnomocnicy finansowi tych komitetów mają prawo w ciągu 14 dni od doręczenia im postanowień o odrzuceniu sprawozdań, odwołać się do Sądu Okręgowego w Elblągu. Orzeczenie sądu w takich sprawach jest ostateczne.

Jeśli sąd uzna zasadność skargi, to komisarz wyborczy będzie musiał przyjąć sprawozdanie. W przeciwnym razie komisarz przekaże postanowienia o odrzuceniu sprawozdań do urzędu skarbowego.

Zgodnie z ordynacją wyborczą, konsekwencją w przypadku stwierdzenia złamania przepisów dotyczących prowadzenia przez komitet wyborczy gospodarki finansowej jest przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści przyjętych z naruszeniem ustawy.

Żaden z komitetów, których sprawozdania odrzucono, nie zdobył mandatów w elbląskiej radzie miasta i nie wprowadził swojego kandydata do drugiej tury wyborów prezydenta miasta.

Wszystkie komitety wyborcze złożyły u komisarza sprawozdania o swoich przychodach, wydatkach i ew. zobowiązaniach w ustawowym terminie - trzech miesięcy od wyborów.

Przedterminowe wybory w Elblągu odbyły się w czerwcu. Były konsekwencją przeprowadzonego z inicjatywy grupy Wolny Elbląg skutecznego referendum, w którym mieszkańcy odwołali przed końcem kadencji poprzednie władze miasta, związane z PO.

W wyborach do rady miasta zwyciężyło PiS, które zdobyło 10 mandatów, przed PO (siedem), SLD (pięć) i KWW Witolda Wróblewskiego (trzy). Prezydentem Elbląga został Jerzy Wilk z PiS, który wygrał w II turze z Elżbietą Gelert z PO.