Biuro prasowe TK poinformowało PAP, że obecnie w Trybunale są cztery wnioski dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, popularniej zwanej ustawą śmieciową. Dwa z nich złożyły gminy: Inowrocław i Świdnik, trzeci - posłowie SLD, czwarty - posłowie PiS.

Według posłów obu ugrupowań ustawa jest niezgodna przede wszystkim z art. 217 konstytucji, według którego podatki i inne daniny publiczne powinny być nakładane, a stawki podatkowe określane tylko w ustawie. Zdaniem posłów ustawa powinna określać widełki, w ramach których rady poszczególnych gmin mogłyby ustalać wysokość opłaty, tak jak dzieje się to z podatkami lokalnymi, np. podatkiem od nieruchomości.

Sposób ustalania i nakładania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakwestionowała również Rada Świdnika.

Z kolei Rada Inowrocławia podważyła przede wszystkim samą ideę przetargów na odbiór i zagospodarowanie śmieci - jej zdaniem - gminy nie powinny zlecać odbioru odpadów komunalnych w ramach przetargu, tylko powierzać to zadanie w ramach tzw. zadań własnych.