Ważne terminy według RIO

Samorząd terytorialny

RIO w Opolu sporządziła zestawienie istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego terminw związanych ze sprawozdawczością budżetową.

15.09.2010

Wolne stypendia z rocznym limitem

Samorząd terytorialny

Stypendia udzielone przez gminę lub powiat uczniom i studentom mogą być zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli nie przekroczą rocznie kwoty 3.800 zł. O zastosowaniu zwolnienia nie ma już też...

14.09.2010

Nowe zadania marszałka województwa

Samorząd terytorialny

Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych przyznaje marszałkowi wojewdztwa nowe kompetencje względem przedsiębiorcw świadczących usługi turystyczne.

13.09.2010

Rząd chce wprowadzić nowe tryby prywatyzacji

Samorząd terytorialny

Usprawnienie i przyspieszenie procesu przekształceń własnościowych poprzez wprowadzenie nowych trybw prywatyzacji, jak rwnież rozszerzenie możliwości stosowania aukcji ogłoszonej publicznie...

10.09.2010
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski