Wykonawca odpowiada za wadium

Samorząd terytorialny

Konsekwencje wyboru formy wadium oraz obowiązek wniesienia wadium odpowiadającego wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych spoczywają w całości na wykonawcy. To on bowiem ponosi ryzyko związane...

29.03.2011

RIO przypomina o sprawozdaniach

Samorząd terytorialny

Tylko do 31 marca br. można przekazywać, za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych, do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub...

29.03.2011

Zaksięgowanie otrzymanego zestawu komputerowego

Samorząd terytorialny

W jaki sposób samorządowa jednostka budżetowa powinna zaksięgować otrzymany od jednostki nadrzędnej używany zestaw komputerowy o wartości 3250 zł?

28.03.2011

Podwyżki dla samorządowców w 2011 r.

Samorząd terytorialny

Czy osoby objęte tzw. ustawą kominową, ktre otrzymują wynagrodzenie poniżej obowiązującej ich maksymalnej stawki, mogą w 2011 r. otrzymać podwyżkę?

28.03.2011

J.s.t. ocenią zasoby pomocy społecznej

Samorząd terytorialny

Na podpis Prezydenta RP czeka ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkw publicznych (druk nr 3392),...

25.03.2011

Szkolenia do opiekunów małych dzieci

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

24.03.2011