NIK o korupcji w gminach

Samorząd terytorialny

Po przeprowadzeniu w ubiegłym roku kontroli, NIK stwierdziła wysoki poziom zagrożenia korupcją m. in. w obszarach: działalności samorządu, publicznej służby zdrowia oraz zamówień publicznych.

02.08.2011

Nowy formularz zeznania podatkowego SD-3

Samorząd terytorialny

Dostosowanie treści zeznania podatkowego SD-3 do nowych rozwiązań prawnych przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników...

01.08.2011

Jak sporządzić pełnomocnictwo wyborcze?

Samorząd terytorialny

Wraz z wejściem w życie Kodeksu wyborczego zmieniły się zasady sporządzania pełnomocnictw do głosowania w wyborach. Szczegóły całej procedury reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i...

01.08.2011

Już obowiązuje nowy Kodeks wyborczy

Samorząd terytorialny

Nieco skorygowany przez Trybunał Konstytucyjny, Kodeks wyborczy wprowadza zmiany ważne dla obywateli i partii politycznych. Należą do nich jednomandatowe okręgi do senatu, głosowanie korespondencyjne...

01.08.2011

Urzędy naruszają procedury zatrudniania

Samorząd terytorialny

Wyniki audytów przeprowadzonych przez NIK wskazują na relatywnie wysoki poziom zagrożenia korupcją w czterech obszarach: działalności samorządu, publicznej służby zdrowia, zamówień publicznych i...

01.08.2011

Więcej osób do pracy

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych rozszerza katalog osób, które mogą być skierowane do wykonywania tego typu zajęć.

01.08.2011

Cena rażąco niska czy nie?

Samorząd terytorialny

Każdy przypadek podejrzenia rażąco niskiej ceny należy oceniać indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy oraz specyfikę przedmiotu zamówienia - zauważa Krajowa Izba Odwoławcza w...

01.08.2011

Przyznano dotacje na wsparcie dziecka i rodziny w gminie

Samorząd terytorialny

22 lipca 2011 r. komisja konkursowa wyłoniła podmioty, którym zostaną przyznane środki w ramach Programu Świetlica Dzieci Praca. Komisja wyróżniła w formie dofinansowania 20 ofert. Lista zwycięskich...

01.08.2011

Dofinansowanie projektu ściekowego dla Gminy Andrychów

Samorząd terytorialny

28 lipca 2011 r. Gmina Andrychów podpisała umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie budowy i modernizacji systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie wynika z informacji opublikowanej na stronie NFOŚiGW.

01.08.2011

Zamieszanie wokół wyboru ławników

Samorząd terytorialny

Należy stosować przepisy sprzed wejścia w życie nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych w odniesieniu do tych zgłoszeń kandydatów na ławników, które zostały dokonane przed 14 czerwca. A jeżeli...

01.08.2011

MSWiA da na "schetynówki" tylko 30 %

Samorząd terytorialny

MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych...

29.07.2011

Pozwolenie na budowę przy odbudowie szamba

Samorząd terytorialny

Czy odbudowa szamba zniszczonego na skutek powodzi na terenie objętym obszarem klęski żywiołowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

29.07.2011
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski