Premier znalazł sposób na budowę żłobków

Samorząd terytorialny

Podczas piątkowego expose, premier Donald Tusk zaproponował nową metodę finansowania budowy żłobków. Samorządy musiałyby wyłożyć 20 proc. wkładu własnego, resztę finansowałoby państwo. Premier...

12.10.2012

Kiedy możemy skorzystać z zamówienia z wolnej ręki?

Samorząd terytorialny

Istotą trybu zamówienia z wolnej ręki są negocjacje prowadzone z jednym tylko wykonawcą, w ramach których ustalane są wszelkie warunki związane z realizacją zamówienia. Wybór wykonawcy zaproszonego...

12.10.2012

CBOS: nasze nastawienie do urzędów nie zmienia się od lat

Samorząd terytorialny

Zadowolenie Polaków ze sposobu załatwienia sprawy w urzędzie nie zmieniło się znacząco od 5 lat. Nieco więcej jest tych, których sprawa została załatwiona od ręki. Tyle samo jest niezadowolonych z...

11.10.2012

Umowa najmu nie ma waloru dokumentu urzędowego

Samorząd terytorialny

Zarówno informacja zarządcy nieruchomości, jak i umowa najmu nie powinny zostać przez organy administracji bezkrytycznie uznane za wyłączne i wystarczające środki dowodowe służące ustaleniu...

11.10.2012