Odrzucenie oferty klubu nie jest sprawą administracyjną

Samorząd terytorialny

Odrzuceniu oferty w przedmiocie udzielenia dofinansowania z budżetu gminy w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu nie jest sprawą administracyjną uznał Wojewódzki...

05.01.2016

WSA: to rada gminy decyduje o przeznaczeniu nieruchomości

Samorząd terytorialny

Prawo własności nie jest prawem absolutnym. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. Organ uchwałodawczy samorządu gminnego posiada...

04.01.2016

SN zdecyduje o prawie wykonawców do II instancji

Zamówienia publiczne

Sąd Najwyższy zdecyduje, czy przy rozpoznawaniu skarg na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej powinna się liczyć tylko sentencja, czy również uzasadnienie wyroku. To rozstrzygnięcie będzie miało ogromne...

29.12.2015

Oddział spółki posiada zdolność sądową

Samorząd terytorialny

Jednostką organizacyjną jest każda jednostka wykonująca zadania publiczne, nawet wtedy, kiedy stanowi odział spółki powołany przez nią w celu świadczenia usług na określonym terenie uznał Wojewódzki...

29.12.2015