CUW bezprawnie unieważniło przetarg na listy sądowe

Zamówienia publiczne

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że Centrum Usług Wspólnych złamało prawo, unieważniając przetarg na przesyłki dla całej administracji centralnej. A to oznacza, że CUW musi teraz podpisać umowę ze...

02.11.2015

Nawet za jednodniowe opóźnienie można stracić uprawnienia

Samorząd terytorialny

Brak przedłożenia staroście we właściwym terminie informacji o terminie rozpoczęcia zajęć stanowi rażące naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka...

30.10.2015

Wykonawca musi zamanifestować poufność danych

Zamówienia publiczne

Dla skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie wystarczy samo przekonanie, że posiadane informacje mają charakter poufny. Ta poufność danych musi być wyraźnie lub w sposób dorozumiany...

30.10.2015

W stawce opłaty za odpady nie uwzględnia się podatku VAT

Samorząd terytorialny

Zakład budżetowy pobierając opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi występuje w roli organu władzy publicznej. Zatem w stawce opłaty za odpady nie uwzględnia się podatku VAT uznał Wojewódzki...

28.10.2015