Glosa do wyroku SN z dnia 9 czerwca 2008 r. (II PK 330/07.)

Samorząd terytorialny

Wyrok Sądu Najwyższego jest już kolejnym judykatem wpisującym się w niekorzystną dla wjtw, burmistrzw i prezydentw miast (ale rwnież starostw w powiatach oraz marszałkw wojewdztwa w wojewdztwach)...

16.09.2009

Zasób mieszkaniowy gminy

Samorząd terytorialny

Gminy tworzą i samodzielnie gospodarują swoimi zasobami mieszkaniowymi.

15.09.2009

Nowe finanse publiczne

Samorząd terytorialny

Sejm uchwalił nowa ustawę o finansach publicznych, ktra czeka teraz na decyzję Prezydenta.

09.09.2009

Komisje urbanistyczno-architektoniczne

Samorząd terytorialny

Komisje urbanistyczno-architektoniczne są organami doradczymi o charakterze wewnętrznym, ktre uczestniczą w procesie planowania przestrzennego.

08.09.2009

Kategorie dróg samorządowych

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego są właścicielami niektrych drg publicznych i nadają im odpowiednie kategorie.

03.09.2009

Elektroniczny dziennik lekcyjny

Samorząd terytorialny

Od dnia 7 sierpnia 2009 r. obowiązuje rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 16 lipca 2009 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły...

02.09.2009

Zmiany w nowym roku szkolnym

Samorząd terytorialny

1 września, wraz z początkiem nowego roku szkolnego, wchodzą w życie zmiany w systemie oświaty i organizacji pracy nauczycieli.

01.09.2009

Gminne zakazy spożywania alkoholu

Samorząd terytorialny

Oprcz zakazw ustawowych, gminy mogą wprowadzić własne zakazy spożywania, podawania, wnoszenia i sprzedaży alkoholu, zarwno czasowe, jaki i stałe.

27.08.2009

Glosa do wyroku NSA z dnia 20 marca 2007 r. (II GSK 335/06)

Samorząd terytorialny

Komentowany wyrok stanowi dość ciekawą egzemplifikację potwierdzającą słuszność stanowiska wybitnego francuskiego pisarza i filozofa doby oświecenia - Woltera1, ktry mawiał, że lepsze jest wrogiem...

26.08.2009

Samodzielność lokalu mieszkalnego

Samorząd terytorialny

NSA rozstrzygnął wątpliwości dotyczące organu właściwego do rozpatrzenia odwołania od postanowienia starosty w sprawie samodzielności lokalu mieszkalnego.

24.08.2009

Bez przetargu

Samorząd terytorialny

Gospodarowanie zasobem nieruchomości, ktry stanowi własność jednostki samorządu terytorialnego, jest ograniczone specyficznymi instytucjami prawa publicznego w stosunku do przepisw prawa cywilnego,...

20.08.2009

Nowe wysokości świadczeń rodzinnych

Samorząd terytorialny

Rada Ministrw ustaliła nowe kwoty progw dochodowych i wysokość świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Będą one obowiązywały od dnia 1 listopada 2009 r....

18.08.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski