Podatki i opłaty lokalne w 2010 r. (cz. 3)

Samorząd terytorialny

Gminy mają możliwość wspłstanowienia w zakresie podatkw i opłat lokalnych. Zbliża się okres przygotowywania i wydawania uchwał w tym zakresie.

14.10.2009

Podatki i opłaty lokalne w 2010 r. (cz. 2)

Samorząd terytorialny

Gminy mają możliwość wspłstanowienia w zakresie podatkw i opłat lokalnych. Zbliża się okres przygotowywania i wydawania uchwał w tym zakresie.

13.10.2009

Podatki i opłaty lokalne w 2010 r. (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Gminy mają możliwość wspłstanowienia w zakresie podatkw i opłat lokalnych. Zbliża się okres przygotowywania i wydawania uchwał w tym zakresie....

12.10.2009

Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego, także poprzez wsparcie finansowe.

08.10.2009

Stypendia dla studentów

Samorząd terytorialny

W obecnym stanie prawnym jednostki samorządu terytorialnego nie mają możliwości przyznawania stypendiw studentom, ale trwają prace nad zmianami w prawie o szkolnictwie wyższym.

06.10.2009

Straż miejska a obsługa monitoringu – zmiany

Samorząd terytorialny

Z myślą o realizacji zadania strażygminych, jakim jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, gminyrozpoczęły praktykę powierzania...

05.10.2009

Na podstawie jakiej ustawy przygotować budżet?

Samorząd terytorialny

Nowa ustawa o finansach publicznych czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r. Jakie przepisy stosować przy przygotowywaniu i uchwalaniu budżetu jednostki samorządu...

24.09.2009

Kto zapłaci za ciepło?

Samorząd terytorialny

Nieuchronny koniec pięknego lata zwiastuje jesień, a pźniej zimę, a wraz z nimi problemy związane z ogrzewaniem mieszkań

22.09.2009

Nowe zasady zarządzania kryzysowego

Samorząd terytorialny

19 września 2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Nowelizacja ma wpływ na zarządzanie kryzysowe na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.

21.09.2009

Glosa do wyroku SN z dnia 9 czerwca 2008 r. (II PK 330/07.)

Samorząd terytorialny

Wyrok Sądu Najwyższego jest już kolejnym judykatem wpisującym się w niekorzystną dla wjtw, burmistrzw i prezydentw miast (ale rwnież starostw w powiatach oraz marszałkw wojewdztwa w wojewdztwach)...

16.09.2009

Zasób mieszkaniowy gminy

Samorząd terytorialny

Gminy tworzą i samodzielnie gospodarują swoimi zasobami mieszkaniowymi.

15.09.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski