Opłata za VAT-25 nie jest obciążeniem podatkowym

Samorząd terytorialny

Opłata skarbowa pobrana w związku z wydaniem zaświadczenia VAT-25 nie stanowi obciążenia podatkowego w rozumieniu art. 90 TWE. Takie stanowisko wyraził NSA w wyroku z 22 czerwca 2010 r., II FSK...

27.07.2010

Każdy obywatel RP obowiązkowo z chipem

Samorząd terytorialny

23 lipca 2010 r. Sejm przyjął ustawę o dowodach osobistych. Nowe dowody mają łączyć w sobie funkcję dokumentu tożsamości, podpisu elektronicznego oraz karty ubezpieczenia zdrowotnego.

26.07.2010