MS o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Samorząd terytorialny

Spotkanie, objęte przez ministra sprawiedliwości honorowym patronatem, zorganizowali m.in. Stowarzyszenie ,,Damy Radę oraz Krajowa Rada Komornicza.

23.06.2011

Konferencja w Kazimierzu Dolnym zakończona

Samorząd terytorialny

W dniach 20-21 czerwca 2011 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się IV Konferencja Naukowa, pt.,, Nowe podejście do zamówień publicznych zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności...

23.06.2011

Sopot laureatem Dyplomu Europejskiego

Samorząd terytorialny

Nagroda przyznawana jest corocznie przez Komisję Środowiska, Rolnictwa oraz Spraw Lokalnych i Regionalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy za działania samorządu na polu promocji idei...

22.06.2011

MEN wystawia sobie cenzurkę

Samorząd terytorialny

Minister Edukacji Katarzyna Hall podsumowała zmiany w oświacie, które wprowadzono w trakcie jej kadencji. Przedstawiony obraz wydaje się być imponujący.

22.06.2011

KE: łatwiej będzie wyegzekwować alimenty

Samorząd terytorialny

W tym tygodniu weszły w życie przepisy, które ułatwią egzekwowanie świadczeń alimentacyjnych w przypadku małżeństw międzynarodowych; decyzje, które zapadły w jednym państwie UE, będzie można...

22.06.2011

Ankieta BAS: prognozy dotyczące zadłużenia samorządów

Samorząd terytorialny

W marcu 2011 r. Biuro Analiz Sejmowych przeprowadziło badanie ankietowe wśród miast na prawach powiatu i województw na temat stanu i prognoz dotyczących ich finansów oraz zadłużenia. Celem sondażu...

22.06.2011

MŚ: platforma dialogu białowieskiego

Samorząd terytorialny

Powrót do rozmów o powiększeniu Białowieskiego Parku Narodowego zadeklarowali na spotkaniu z ministrem Januszem Zaleskim, Głównym Konserwatorem Przyrody, samorządowcy i starosta hajnowski. Po ponad...

22.06.2011

Gmina jako podatnik podatku od towarów i usług

Finanse samorządów

Od wielu lat gminy borykają się z określeniem własnej podmiotowości podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług. Przeszkodą w ustaleniu statusu podatkowego jednostek samorządu terytorialnego są...

22.06.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski