Rzeczpospolita: Mniej kontraktów budowlanych

Spada aktywność inwestycyjna sektora publicznego, zamówienia agend rządowych i samorządów mają też mniejszą wartość. Spadek inwestycji infrastrukturalnych wpłynie na dynamikę PKB od 2012 roku -...

25.08.2011

Oszukańcze firmy wyłudzają pieniądze od przedsiębiorców

Samorząd terytorialny

Oszukańcze firmy, m.in. z Czech, wyłudzają od przedsiębiorców opłaty za dokonanie wpisu do fikcyjnych rejestrów - ostrzega Urząd Miasta w Nowym Sączu. Oszuści wykorzystują dane przedsiębiorców...

25.08.2011

Sprostowanie aktu własności ziemi

Samorząd terytorialny

Czy można zmienić lub uchylić akt własności ziemi albo stwierdzić jego nieważność? Czy można wznowić postępowanie w sprawie wydania takiego aktu? Czy istnieje jakaś możliwość poprawienia błędów w...

25.08.2011

Gmina musi wpisać się do rejestru

Samorząd terytorialny

Gmina planująca dostarczać mieszkańcom bezpłatny Internet musi wpisać się do rejestru JST prowadzonego przez prezesa UKE wynika ze zmienionego stanowiska Prezesa UKE.

24.08.2011

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Muzeum Powstań Śląskich zostanie zorganizowane w Świętochłowicach. Będzie zlokalizowane w byłej siedzibie komendy policji. Pieniądze na utworzenie placówki przyznał Urząd Marszałkowski w Katowicach.

24.08.2011

FOR: władze samorządowe inwestują więcej niż centralne

Samorząd terytorialny

Władze samorządowe w Polsce wydają na inwestycje więcej, niż centralne - wynika z analizy Forum Obywatelskiego Rozwoju, przesłanej we wtorek PAP. W 2010 roku władze lokalne przeznaczyły na ten cel 47...

24.08.2011

W Płocku będą ważone samochody ciężarowe

Samorząd terytorialny

W Płocku powstanie drugi na Mazowszu i czwarty w Polsce punkt preselekcyjnego ważenia samochodów ciężarowych. System będzie dokonywał ważenia pojazdów, znajdujących się w ruchu. Koszt inwestycji to...

24.08.2011

Rozłożenie na raty lub umorzenie opłaty

Samorząd terytorialny

Czy można odroczyć, rozłożyć na raty lub umorzyć opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego? Strona zwróciła się z takim wnioskiem już po tym jak decyzja...

24.08.2011

MRR uruchomiło e-forum dotyczące Funduszy Europejskich

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uruchomiło własne forum internetowe poświęcone Funduszom Europejskim. Serwis ma służyć wymianie informacji oraz doświadczeń pomiędzy projektodawcami.

23.08.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski