W sobotę Warszawa rozpocznie odliczanie do Euro 2012

Widowisko świetlne, koncerty i konkursy - sobotnim piknikiem Rok do UEFA Euro 2012 Warszawa rozpocznie oczekiwanie na pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw Europy. Imprezę organizuje stołeczny urząd...

10.06.2011

Nie mnożyć uchwał

Samorząd terytorialny

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien w jednym akcie rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe j.s.t. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu rekomenduje RIO w Lublinie.

10.06.2011

Większa odpowiedzialność gmin za los bezdomnych zwierząt

Samorząd terytorialny

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 4257), schroniska dla zwierząt będą mogły prowadzić wyłącznie...

10.06.2011

Przejściowe opóźnienia ePUAP

Samorząd terytorialny

Początek działania ePUAP wywołał tak duże zainteresowanie systemem, że mogą nastąpić przerwy w jego działalności.

09.06.2011

Zanim powstanie projekt planu miejscowego

Samorząd terytorialny

Wiążąca organ wykonawczy gminy procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczyna się od ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz zbierania wniosków...

09.06.2011

Nowe obowiązki starostów dotyczące scalania gruntów

Samorząd terytorialny

Posłowie PSL przygotowali projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk nr 4284), którego celem jest m. in. bardziej dokładne uregulowanie kwestii zagospodarowania...

09.06.2011

Deregulacji ciąg dalszy

Samorząd terytorialny

Założenia do projektu drugiej ustawy deregulacyjnej zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Część z proponowanych zmian oddziaływać będzie także na samorządy.

09.06.2011