Rodziny wielodzietne korzystające z Karty Dużej Rodziny w Białymstoku będą od października 2017 r....
PAP
25.04.2017
Samorząd terytorialny
Gdyby wprowadzone zostało ograniczenie do dwóch liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów...
PAP
25.04.2017
Samorząd terytorialny
Rada Miasta Białegostoku przyjęła w poniedziałek po południu stanowisko, w którym uczciła pamięć...
PAP
25.04.2017
Samorząd terytorialny
PKP PLK podpisały umowę, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii...
Inny
25.04.2017
Zamówienia publiczne
Ostatnia uchwała Sądu Najwyższego w sprawie gruntów warszawskich nie oznacza, że właściciele...
PAP
25.04.2017
Samorząd terytorialny
Rozwój selektywnej zbiórki odpadów przewiduje plan gospodarki odpadami woj. śląskiego na lata...
PAP
25.04.2017
Samorząd terytorialny
Tunel pod torami kolejowymi łączący północną i południową część miasta oraz parkingi na około 200...
PAP
25.04.2017
Samorząd terytorialny
200 świętokrzyskich gimnazjalistów i licealistów uzdolnionych językowo, w dziedzinie nauk ścisłych...
PAP
25.04.2017
Samorząd terytorialny
Najprawdopodobniej w maju przedstawiciele ministerstwa kultury i dziedzictwa naroodowego oraz...
PAP
25.04.2017
Samorząd terytorialny
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma charakter wyjątkowy. W przypadku...
Paweł Wójcik
25.04.2017
Zamówienia publiczne
Poeta, prozaik, eseista i tłumacz prof. Tadeusz Sławek został laureatem tegorocznej Nagrody im....
PAP
24.04.2017
W związku ze złożeniem wypowiedzenia przez b. dyrektor departamentu edukacji i komunikacji w MŚ...
PAP
24.04.2017
Samorząd terytorialny
Plac Uniwersytecki w centrum Białymstoku zmieni nazwę na Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów -...
PAP
24.04.2017
Samorząd terytorialny
Członek zarządu województwa wielkopolskiego Leszek Wojtasiak (PO) zrezygnował z pełnienia...
PAP
24.04.2017
Samorząd terytorialny
Polska tłumaczka i pisarka Magdalena Tulli i niemiecka pisarka Juli Zeh otrzymają tegoroczną...
PAP
24.04.2017
Przesłuchania świadków zakończył w poniedziałek białostocki sąd, w procesie z powództwa prezydenta...
PAP
24.04.2017
Samorząd terytorialny
Rezolucję upamiętniającą ofiary czystek etnicznych w 70. rocznicę rozpoczęcia akcji Wisła przyjęli...
PAP
24.04.2017
Samorząd terytorialny
Przedstawiciele władz Warszawy i PSL złożyli kwiaty na grobie Władysława Bartoszewskiego -...
PAP
24.04.2017
Samorząd terytorialny
Rada Miejska w Radomiu nie zgodziła się na wprowadzenie do porządku obrad poniedziałkowej sesji...
PAP
24.04.2017
Samorząd terytorialny
Małopolski sejmik przyjął tymczasową uchwałę antysmogową dla Krakowa, która zakazuje stosowania do...
PAP
24.04.2017
Samorząd terytorialny
Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu zostanie uhonorowane w tym roku Złotym Medalem...
PAP
24.04.2017
Zaplanowano już 12 referendów ws. projektowanej przez PiS ustawy o metropolii warszawskiej: w maju...
PAP
24.04.2017
Samorząd terytorialny
- Wschodnia część regionu była głęboko zaniedbywana przez dziesiątki lat. Po wybudowaniu kolejnych...
PAP
24.04.2017
Zamówienia publiczne
Wkrótce ogłoszony ma być nowy przetarg na budowę Zachodniej Obwodnicy Łodzi - poinformowało...
PAP
24.04.2017
Zamówienia publiczne
Do poniedziałku barka z 20 kontenerami, która w środę wypłynęła z portu w Gdańsku i ma Wisłą...
PAP
24.04.2017
Samorząd terytorialny
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wniósł skargę kasacyjną od wyroku sądu okręgowego w zakresie...
Inny
24.04.2017
Zamówienia publiczne
Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy...
24.04.2017
Samorząd terytorialny
Do czasu sporządzenia UPUL lub ISL właściciel lasu nie może pozyskiwać drewna, zaś starosta nie...
Inny
24.04.2017
Samorząd terytorialny
Stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej mobilności na obszarach metropolitalnych jawi się jako...
Karol Kozłowski
24.04.2017
Samorząd terytorialny
Gmina w oparciu o art. 9 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.12.1996 r. o gospodarce...
Dominik Kucharski
24.04.2017
Samorząd terytorialny