Zgodnie z nową uchwałą PKW urzędników wyborczych powołuje się w liczbie dwóch w gminach do 50 tys. mieszkańców i po jednym na każde kolejne rozpoczęte 50 tys. mieszkańców, lecz nie więcej niż 7.

Zgodnie z pierwszą uchwałą z lutego tego roku ws. określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, urzędników  miało być dwóch w gminach do 20 tys. mieszkańców, trzech w gminach do 50 tys. mieszkańców i po jednym na każde kolejne rozpoczęte 50 tys. mieszkańców - nie więcej niż 7.

Nowa uchwała PKW uchyliła też przepis mówiący o tym, że w miastach będących siedzibą władz samorządu województwa lub siedzibą władz powiatu powołuje się dodatkowo jednego urzędnika wyborczego.

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


PKW wprowadziła też zapis, zgodnie z którym dyrektor delegatury przyjmuje zgłoszenia od kandydatów na urzędników wyborczych najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2018 r. Dotychczasowy przepis stanowił, że miało to być 21 dni od ogłoszenia informacji o liczbie urzędników wyborczych w  gminach na obszarze właściwości delegatury oraz zasadach dokonywania zgłoszeń. Informacja ta miała być podana w terminie 3 dni od wejścia w życie pierwszej uchwały ws. trybu powoływania urzędników wyborczych, czyli do 22 lutego.

Joanna Załuska, dyrektor programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji im. Stefana Batorego, podkreślała, że znalezienie odpowiedniej liczby kandydatów może być problemem m.in. dlatego, że urzędnik wyborczy jest powoływany na okres 6 lat, a warunkiem koniecznym jest zwolnienie w tym czasie z obowiązków przez dotychczasowego pracodawcę.

- Działania urzędników wyborczych mogą trwać każdorazowo nawet trzy miesiące. Czy pracodawcy będą zainteresowani np. tym, żeby urzędnik gminy realizował zadania urzędnika wyborczego w zupełnie innej gminie? - dodała.