Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zakłada, że funkcji asystenta...
Adam Bochentyn
07.06.2012
Samorząd terytorialny
Sąd Najwyższy podjął w środę uchwałę w sprawie opłat za karty pojazdów, nienależnie pobranych przez...
06.06.2012
Samorząd terytorialny
Obszary metropolitalne w Polsce nie powinny być tworzone według jednego uniwersalnego wzorca dla...
PAP
06.06.2012
Samorząd terytorialny
Gdy poprzez nawiezienie piasku na działce leśnej doszło zdegradowania gruntu leśnego i zniszczenia...
Janusz Jerzy
06.06.2012
Samorząd terytorialny
Czy likwidacji jednej z filii w danej bibliotece pedagogicznej dokonuje w drodze uchwały sejmik...
Agata Piszko
06.06.2012
Samorząd terytorialny
Starosta otrzymując wniosek o pozwolenie na budowę wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania i...
Tomasz Gawroński
06.06.2012
Samorząd terytorialny
Do unicestwienia bytu prawnego uchwały o likwidacji szkoły wystarczy, aby tylko jeden z rodziców...
Anna Dudrewicz
06.06.2012
Samorząd terytorialny
Zawieszenie postępowania administracyjnego z urzędu jako odstępstwo od zasady ciągłości i szybkości...
Kazimierz Pawlik
06.06.2012
Samorząd terytorialny
12 spośród 14 miast Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, które używają wspólnej nazwy Metropolia...
Błoński Marek
06.06.2012
Samorząd terytorialny
Przedstawiciele 8 z 14 świętokrzyskich powiatów podpisali porozumienia ws. programu, który ma...
Gołębiowska Agnieszka
06.06.2012
Samorząd terytorialny
Budowanie współpracy przy pozyskiwaniu funduszy unijnych w nadchodzącej perspektywie finansowej -...
Zbigniew Kopeć
05.06.2012
Samorząd terytorialny
Kto w imieniu podmiotu tworzącego sprawuje nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym...
Mirosław Narolski
05.06.2012
Samorząd terytorialny
Pod koniec lipca w Sądzie Okręgowym w Sieradzu odbędzie się apelacja w sprawie b. prezydenta...
PAP
05.06.2012
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Edukacji Narodowej w odniesieniu do pojawiających się w prasie informacji zapewniło,...
Karol Kozłowski
05.06.2012
Samorząd terytorialny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren planowanego cmentarza powinien...
Anna Dudrewicz
05.06.2012
Samorząd terytorialny
Do 1 listopada 2012 r. rady gmin powinny dokonać nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Wydaje...
Ireneusz Krześnicki
05.06.2012
Samorząd terytorialny
Prawo do różnicowania wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzania zwolnień przedmiotowych...
Katarzyna Bogucka
05.06.2012
Samorząd terytorialny
W dniu 25 maja 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i...
Adam Bochentyn
05.06.2012
Samorząd terytorialny
Obowiązek uwzględnienia w planowaniu m. in. potrzeb ochrony dóbr kultury współczesnej otwiera...
Anna Dudrewicz
05.06.2012
Samorząd terytorialny
Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w poniedziałek nagrody trzem dziennikarzom prasy lokalnej....
PAP
04.06.2012
Samorząd terytorialny
W jaki sposób organ prowadzący powinien zatwierdzać arkusze organizacyjne podległych szkół i...
Bożena Barszczewska
04.06.2012
Samorząd terytorialny
Odwołany w niedzielnym referendum przez mieszkańców Ostródy (warmińsko-mazurskie) burmistrz Olgierd...
PAP
04.06.2012
Samorząd terytorialny
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie...
Adam Bochentyn
04.06.2012
Samorząd terytorialny
Zatwierdzenie przez starostę organizacji ruchu na drodze powiatowej nie jest ani aktem ani...
Anna Dudrewicz
04.06.2012
Samorząd terytorialny
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego jest możliwa w postaci związków i stowarzyszeń...
Paweł Klimek
04.06.2012
Finanse samorządów
W Warszawie m.in. w pobliżu Stadionu Narodowego, Strefy Kibica oraz w okolicy ośrodków treningowych...
Nocuń Katarzyna
04.06.2012
Samorząd terytorialny
Mieszkańcy Gdańska mogą wziąć udział w konkursie na najpiękniej udekorowany balkon lub okno podczas...
Pietrzak Robert
04.06.2012
Mieszkańcy Ostródy (warmińsko-mazurskie) odwołali w niedzielnym referendum burmistrza tego miasta...
Libudzka Agnieszka
04.06.2012
Samorząd terytorialny
Mieszkańcom gminy Płaska (podlaskie) nie udało się odwołać w niedzielnym referendum wójta gminy...
Buraczewski Jacek
04.06.2012
Samorząd terytorialny
W Elblągu ruszyły dodatkowe patrole policyjne, które w weekendy pilnują bezpieczeństwa w pobliżu...
Libudzka Agnieszka
03.06.2012
Samorząd terytorialny