Próg prowadzenia zamówień publicznych wzrośnie z 14 do 30 tys. euro, dla instytutów naukowych...
PAP
07.02.2014
Zamówienia publiczne
Czy organ jednostki samorządu terytorialnego może udzielić dotacji na 2014 r., jeżeli wniosek osoby...
Agata Piszko
07.02.2014
Samorząd terytorialny
Czy starosta jest właściwym organem w sprawie gospodarstwa rolnego, które wylewa gnojowicę i wypasa...
Janusz Jerzy
07.02.2014
Samorząd terytorialny
Wykonawca w formularzu oferty oświadczył, że zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia...
Bartłomiej Kardas
07.02.2014
Zamówienia publiczne
Projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych, który trafił do trzeciego czytania w Sejmie,...
Anna Stańczuk
07.02.2014
Zamówienia publiczne
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła w czwartek przetargi na dokończenie odcinka...
PAP
07.02.2014
Zamówienia publiczne
W miastach gdzie silną pozycję maja prezydenci bliscy ideowo PO, partia nie będzie wystawiała...
PAP
07.02.2014
Samorząd terytorialny
Dane dotyczące przebiegu zatrudnienia pracownika urzędu miejskiego są informacją publiczną uznał...
Anna Dudrewicz
07.02.2014
Samorząd terytorialny
Małżonka rolnika ubezpieczonego w KRUS nie spełnia warunków do przyznania świadczenia...
Anna Dudrewicz
07.02.2014
Samorząd terytorialny
Lokalne samorządy wyraziły chęć finansowego zaangażowania w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w...
PAP
07.02.2014
Samorząd terytorialny
Prawie 45 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach wyda z funduszy unijnych samorząd województwa...
PAP
07.02.2014
Samorząd terytorialny
Warszawski ratusz w związku z problemami z odbiorem śmieci na Ursynowie rozpoczął kontrolę firmy...
PAP
07.02.2014
Samorząd terytorialny
Plenerowy koncert filharmoników opolskich, spektakl teatralny, seanse kina plenerowego oraz szereg...
PAP
06.02.2014
Przed wyborami samorządowymi trzeba wytyczyć granice okręgów wyborczych tak, by łączenie powiatów...
PAP
06.02.2014
Samorząd terytorialny
Urząd miasta w Giżycku zerwał umowę z firmą, która od kwietnia ub.r. wykonywała remont miejskiego...
PAP
06.02.2014
Wrocławski magistrat nie zawiesi procesu ws. eksmisji Romów z koczowiska przy ul. Kamieńskiego. O...
PAP
06.02.2014
Samorząd terytorialny

Poczta Polska pozywa PGP

Zamówienia publiczne
Poczta Polska S.A. pozwie Polską Grupę Pocztową, Integer.pl oraz Ogólnopolski Związek...
Inny
06.02.2014
Zamówienia publiczne
Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo będzie musiała zwrócić...
Karol Kozłowski
06.02.2014
Samorząd terytorialny
W opolskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otwarto oferty ośmiu wykonawców,...
Anna Stańczuk
06.02.2014
Zamówienia publiczne
Zagospodarowanie odpadów stałych od roku 1990 należy do zadań własnych gmin, nałożonych na nie...
Łukasz Matłacz
06.02.2014
Samorząd terytorialny
Jaki organ może wystawiać mandaty mieszkańcom, którzy nie mają podpisanych umów oraz nie posiadają...
Janusz Jerzy
06.02.2014
Samorząd terytorialny
NIK sprawdzi, jak polska administracja jest przygotowana do skorzystania z unijnych pieniędzy w...
PAP
06.02.2014
Samorząd terytorialny
Prawie 10 mln zł ma kosztować modernizacja oświetlenia ulicznego w Bełchatowie. Pieniądze na tę...
PAP
06.02.2014
Samorząd terytorialny
Zabytkowy dworzec kolejowy w Zakopanem niszczeje. Władze miasta nie mogą się dogadać ze spółką PKP...
PAP
06.02.2014
Samorząd terytorialny
Poznański Sąd Okręgowy uwzględnił skargę Prezesa UZP na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w kwestii...
Magdalena Sowula
06.02.2014
Zamówienia publiczne
Do gwarantów Polimexu wpłynęły żądania wypłaty gwarancji od GDDKiA oraz Uniwersytetu Gdańskiego....
Magdalena Sowula
06.02.2014
Zamówienia publiczne
Do końca lutego potrwa przetarg na zorganizowanie i utrzymanie połączenia lotniczego Bydgoszczy z...
PAP
06.02.2014
Zamówienia publiczne
2 kwietnia w Warszawie odbędzie się już V konferencja Zamówień Publicznych. Zaproszeni eksperci...
Karol Kozłowski
06.02.2014
Samorząd terytorialny
Zasoby bibliotek, na równi z zasobami muzeów, będą podlegać reżimowi znowelizowanego Prawa zamówień...
PAP
06.02.2014
Zamówienia publiczne
Blisko 195 mln zł będzie kosztowało dokończenie rozbudowy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej...
PAP
06.02.2014
Zamówienia publiczne