SPZOZ nie może opracować programu zdrowotnego

Samorząd terytorialny

Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może sam z własnej inicjatywy opracować i realizować program zdrowotny dotyczący walki z cukrzyca na terenie gminy?

11.04.2012