Obrót odpadami jest ograniczony

Samorząd terytorialny

Odpadami nie można dokonywać obrotu w sposób swobodny i gospodarować nimi dowolnie niezależnie od tego czy dokonuje tego samorządowy zakład budżetowym czy inny podmiot prawa.

07.01.2013