Pytanie
Czy pracując w godzinach od 6:00 do 13:35 (umowa o pracę) może pełnić dyżury jako pielęgniarz w zespole wyjazdowym (umowa na 1/3 etatu) w tygodniu np. w godzinach od 18:00 do 6:00.?
Czy pracownik powinien mieć przerwę 11-godzinną?
Czy dyżury mogą być pełnione w sobotę?
Przykładowo w poniedziałek w godzinach od 6:00 do 13:35 pracownik pracuje na etacie jako pielęgniarz koordynujący. W tym samym dniu w godzinach od 18:00 do 6:00 pełni dyżur na karetce We wtorek rozpoczyna pracę od godziny 6:00 jako pielęgniarz koordynujący. Obie umowy mają inny zakres obowiązków.