Pytanie
Prowadzę działalność gospodarczą - kantor wymiany walut. Opodatkowana jestem na zasadach ogólnych PKPiR.
Jakie kwoty powinnam uwzględniać w poszczególnych pozycjach księgi?
W pozycji przychodu faktycznie kwoty uzyskane ze sprzedaży walut oraz po stronie kosztów zakup walut, czy też tylko uzyskaną prowizję ze sprzedaży.
W jakiej pozycji jeśli muszę powinnam wpisywać zakup walut poz. 10 czy 13 księgi?
Czy jestem zobowiązana do sporządzenia spisu z natury na koniec okresu rozliczeniowego i odpowiednio rozliczyć to w zeznaniu podatkowym za rok 2005 (różnica remanentowa)?
Ponadto czy jestem zobowiązana do prowadzenia innych ewidencji dla celów podatkowych oraz opłacania innych należności podatkowych (np. opłata skarbowa)?