Pytanie
Czy pomoc de minimis udzielona przez burmistrza z tytułu odroczenia płatności podatku od nieruchomości w wysokości 700,43 zł (166,07 euro) jest opodatkowana podatkiem dochodowym?
Firma zwróciła się do burmistrza o odroczenie płatności podatku od nieruchomości za okres 3 miesięcy do 31 grudnia 2013 r. W odpowiedzi otrzymaliśmy decyzję o odroczeniu zgodnie z naszym wnioskiem oraz zaświadczenie o pomocy deminimis.