Pytanie
Firma, będąca spółką giełdową, jest w posiadaniu środka trwałego – rurociągu o długości 910 m. Rurociąg został wybudowany w latach 90. W chwili obecnej rurociąg jest w 100% umorzony (dla celów podatkowych). Ze względu na zły stan techniczny – kiepska jakość materiału, z którego został wykonany rurociąg, w 2012 r. rozpoczęto wymianę kolejnych odcinków rurociągu. W 2012 r. firma wykonująca prace wystawiła 6 faktur na łączną kwotę 65.000 zł, wymieniono 310 m rurociągu. W 2013 r. wymieniono kolejne 200 m rurociągu (2 faktury na łączną kwotę 30 000 zł). Wszystkie faktury zostały zakwalifikowane jako remont i jednorazowo obciążyły wynik finansowy. Według informacji uzyskanych od służb technicznych w kolejnych etapach zostanie wymienione pozostałe 400 m rurociągu. Tym samym zostanie wymieniony cały środek trwały.
Czy w przypadku ewentualnej kontroli US nie zakwestionuje takiego sposobu rozliczenia faktur i nie uzna, że powinny zostać one zakwalifikowane jako rekonstrukcja (odtworzenie środka trwałego) i podnieść wartość początkową istniejącego środka trwałego, ewentualnie jako budowę nowego środka trwałego (i likwidację starego). Czy takie dzielenie wymiany rurociągu na poszczególne etapy (i lata) nie zostanie uznane przez US za działanie pozorne?