Pytanie
Nasza firma dzieli wynajmowane pomieszczenia z inną firmą, na którą dokonujemy refaktury niektórych kosztów. Ostatnio zleciliśmy przegląd gaśnic w budynku i otrzymaliśmy fakturę, na której wyszczególniono zarówno koszt poszczególnych usług przeglądowych, jak i koszt wymienionych gaśnic, wężyków itp. (a więc na fakturze są zarówno usługi, jak i towary). Chcemy refakturować na tę drugą firmę część kosztów usług przeglądu i koszt 1 gaśnicy.
Czy możemy dokonać refaktury w ten sposób, że wpiszemy w nazwie sprzedawanej usługi po prostu "przegląd gaśnic" i dołączymy kopię faktury kontrahenta?
Czy musimy wystawić jedną fakturę (refakturę) na sprzedaż usługi, a na oddzielnej wyodrębnić sprzedaż towaru tj. gaśnicy?