Inwestor ponosi opłatę za wycięcie drzewa

Samorząd terytorialny

Kto będzie obciążony opłatą za usunięcie drzewa pod inwestycję publiczną - gmina jako właściciel, czy inwestor występujący z wnioskiem za zgodą właściciela?

12.07.2013

Egzekwowanie obowiązku szkolnego nie zawsze ma sens

Egzekucja administracyjna nie jest związana z kalendarzem roku szkolnego. Wydaję się jednak, że pod koniec roku szkolnego nie ma sensu nakładać grzywny na rodziców, którzy nie zadbali o to, aby...

05.07.2013