Za jeden przedmiot tylko jedna ocena na świadectwie

Uczeń, który realizuje przedmiot na poziomie podstawowym i rozszerzonym, powinien otrzymać tylko jedną ocenę na świadectwie. Taki podział nie oznacza bowiem, że realizuje dwa przedmioty oddzielnie.

26.06.2013